top of page

Andrej Šiško

Intervju z Andrejem Šiškom

b17a17437898eceb285a-andrej-sisko.png

Predsednik stranke Gibanje Zedinjena Slovenija

Rojen sem bil v Kopru leta 1969, a smo se že po treh mesecih preselili v Maribor, od koder izvirata moja starša. Oče je bil rojen leta 1943 v Mariboru, mama leta 1939 v Lahoncih, po vojni pa se je tudi ona preselila v Maribor. 

Po končani osnovni šoli sem v Mariboru obiskoval Srednjo šolo za gostinstvo in turizem. V tistem obdobju (1985) sem z nekaterimi sošolci in prijatelji ustanovil ilegalno organizacijo AKOS (Anti Komunistična Organizacija Slovenije), ki je imela za cilj svobodno in samostojno slovensko državo, kar je v tedanji SFRJ pomenilo dobesedno protidržavno delovanje in ne zgolj uporništvo. 

Po končani srednji šoli sem služil vojaški rok v kosovskem mestu Djakovica v bližini albanske meje. Tam sem prvič prišel v spor z organi totalitarne in protinarodne oblasti, ko sem se pri uri politične vzgoje zapletel v verbalni spor z oficirjem JLA, sicer po rodu Slovencem. Ker sem zagovarjal pravico, da bi po ustavi SFRJ tudi slovenščina morala biti uradni jezik v vojski in pravico, da bi Slovenci lahko služili vojaški rok v Sloveniji, sem bil kaznovan z mesecem dni zapora. 

Po vrnitvi v Slovenijo sem kot devetnajstletnik (1988) organiziral somišljenike v novo ilegalno organizacijo z imenom Fronta za samostojno Slovenijo oziroma FSS. Program Fronte, kot smo jo skrajšano imenovali, sta bila zedinjenje Slovencev ter svobodna in neodvisna slovenska država. Bil sem član vodstva Slovenskega Državotvornega Zbora Fronte, moje ilegalno ime pa je bilo Črtomir. 

Leta 1990 sem bil med ustanovitelji Gibanja za odcepitev Slovenije – SAMO, kje sem postal najprej njegov podpredsednik in zatem še drugi predsednik. Leta 1991 sem bil med organizatorji Slovenske garde, organizacije prostovoljcev, ki je sodelovala z obveščevalno službo slovenske Teritorialne obrambe, naše geslo pa je bilo Hervardi. Bil sem eden izmed štirih pripadnikov Slovenske garde, ki so 23. velikega travna 1991 v bližini učnega centra TO v Pekrah pri Mariboru odkrili izvidnike JLA in o njih obvestili zaščitno enoto TO. 
Posledica tega dogodka je bila obkolitev Učnega centra TO s strani JLA in prvi oboroženi konflikt med slovensko in jugoslovansko vojsko. 

Vojne za Slovenijo sem se udeležil kot poveljnik Specialnega voda 711. odreda TO (1. vod prostovoljcev Slovenske garde). S svojo enoto sem učinkovito in uspešno sodeloval pri zajetju tankovske kolone JLA pri Štrihovcu, iz katere je bila kasneje ustanovljena prva slovenska tankovska četa. Specialni vod 711. odreda TO je zmagovito sodeloval tudi v boju za mejni prehod Šentilj ter pri zajetju vojakov JLA in zveznih miličnikov pri stražarnicah Ceršak in Šentilj.

Sedaj sem predsednik Zveze domoljubnih društev Hervardi in od leta 2014 še predsednik novo registrirane politične stranke Gibanje Zedinjena Slovenija (ZSi).

bottom of page