top of page

Stanislav Rojko

SLIKA-StankoRojko.jpg

Intervju s Stanislavom Rojkom

Župan Stanislav Rojko

Stanislav Rojko, župan Občine Gornja Radgona

Rojen 3. 6. 1961 v Mariboru. Negova je kraj kjer je preživljal otroštvo in mladost in kjer stanuje še danes. Je poročen in oče dveh otrok.

Osnovno šolo je obiskoval in zaključil v Negovi, leta 1980 je uspešno zaključil maturo na Srednji lesarski šoli v Postojni. Po končani srednji šoli se je zaposlil v gozdarstvu in se ob delu lotil študija. Leta 1992 je končal Višjo gozdarsko šolo v Ljubljani. Dve leti kasneje se je zaposlil kot vodja enote Zavoda za gozdove Republike Slovenije, območna enota Murska Sobota, krajevna enota Radenci s sedežem v Gornji Radgoni. Od leta 2011 je zaposlen na Gozdarstvu Gornja Radgona na delovnem mestu direktorja podjetja.

Vsa leta je sodeloval v različnih društvih in organizacijah ter pri številnih projektih.

Funkcijo župana je nastopil 6. 11. 2014 in jo opravljal nepoklicno do konca mandata. Funkcijo župana v trenutnem mandatu je nastopil 20. 12. 2018.
Od 1. 3. 2019 dalje opravlja funkcijo župana poklicno.

bottom of page