top of page

SLOVENSKA RODOVNA ŠOLA V RODOVNIH VASEH

 

Rodovna šola predstavlja nov način srečevanja ljudi v procesu pridobivanja znanja. Spoštuje dediščino prednikov, se zaveda pomena narodove pripadnosti. Prebuja njegova praznanja in jih ponovno umešča v vsakdanje življenje.
Z velikim poudarkom na čistih in iskrenih odnosih omogoči pristno srečevanje, pri katerem je hitrost misli ob prisotnosti neokrnjenega okolja velika. Ta pa npr. omogoči, da lahko otrok v enem letu usvoji celotno matematično snov devetletke, ali pa v minimalnem času usvoji oz. se spomni tujega jezika. Take izkušnje imajo na ruski Rodovni soli.
Vse naredijo za to, da se otroci počutijo sproščeno in svobodno. Lahko postavljajo poljubna vprašanja, se prosto gibljejo, odhajajo in prihajajo. Odstranjujejo tudi take namišljene ovire, kot so starostne razlike, in se trudijo, da pojma starosti sploh ne uporabljajo.
Poučuje se snov, ki je zahtevana po programu. In še mnogo več. Na šolo prihajajo predavatelji, ki otrokom predajajo najnovejša spoznanja iz najrazličnejših področij. Otroku je dana možnost globljega in hitrejšega sprejemanja snovi, ki ga zanima...
Osrednja naloga te šole je razvoj in oblikovanje ustvarjalne sile slehernega otroka. Otroci se uče, da so oni sami ustvarjalci. Uče se uporabljati duhovne zakone življenja in se tako udejstvujejo kot ustvarjalci. Uče se, kako si s pomočjo svoje ustvarjalne moči ustvariti svet ljubezni, prijateljstva in miru.

Metoda, s katero uči Rodovna šola, je vzgoja srca. Otrokom posreduje osnove, osnovna načela, resnice. Učijo se osnovnih zakonov stvarstva. Prvi zakon stvarstva se glasi: stvarstvo je ljubezen.

 

Značajske karakteristike Slovenske rodovne šole:

-čisti in iskreni odnosi med vsemi

-brisanje razlik, tako starostnih kot predmetnih; povezovanje predmetov v izvorno celoto

-samostojnost

-služenje drugemu

-inovativnost

-razvoj polnega potenciala slovenskega rodu

- ustvarjalna misel

-povezovanje ljudi na šoli in njeni okolici(povezava med rodovno vasjo in šolo)

-povezava z drugimi rodovnimi šolami

-generator izobilja

-poudarek na domačem znanju

-poudarek na domačem kapitalu

-širitev zavesti

-učenci ocenjujejo učitelje

 

RODOVNA VAS

 

Rodovna vas je tip ekološke vasi, v kateri ima vsaka družina v lasti vsaj 1 ha zemljišča na katerem so združeni človeško bivališče, pridelava raznolike hrane, domača obrt in prosti čas. Velikost 1 hektarja predstavlja tisto površino, ki omogoča zasaditev takšne raznolikosti rastlinskih vrst in habitatov (gozd, sadovnjak, travnik, vrt, vodni habitati,...) ki omogoča sklenjen krogotok energije in snovi, a je hkrati tako majhna, da ni potrebno intenzivno fizično delo oz. uporaba mehanizacije. Predvidena velikost rodovne vasi je od nekaj 10 do 200 ha oz. največ 150 družin. Pravno je vsako rodovno posestvo svoja enota in v lasti posamezne družine. Rodovna vas je torej zveza - združba neodvisnih rodovnih posesti.

Rodovna vas je tip ekološke vasi, katere ene glavnih funkcij je vzgajanje prihodnjih rodov, ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter znanja starih rodov. Vpliv na otroke, ki odraščajo v takem okolju je izjemno pozitiven.

 

Rodovne šole so regijski centri luči, ki povezujejo prebivalce. So inovacijski generatorji, mesta, kjer pospešena misel hipno manifestira zdravo okolje zunaj in znotraj.

 

 

 

Za Posvet o eko centrih (2008) v Ljubljani smo kratko predstavitev RODOVNE VASI in SLOVENSKE RODOVNE ŠOLE pripravili soustvarjalci iz Zavoda Rodna Zemlja.

 

https://www.rodnazemlja.eu/slovenska-rodovna-sola

Vera Pisarenko.jpg
bottom of page