top of page

Gregor Kos

Intervju z Gregorjem Kosom

gk-490x433.jpg

So - predsednik stranke Za Zdravo Družbo

Mag. Gregor Kos je ustanovni član in sopredsednik neideloške politične stranke Za zdravo družbo, edine politične stranke v Sloveniji, ki enakopravnost spolov izraža tudi na deklarativni ravni, saj ima predsednico Valentino Flander in predsednika Gregorja Kosa. Je diplomant politologije, mednarodnih odnosov in magister znanosti politologije, smer ameriške študije, s temo magistrske naloge Vpliv farmacevtske industrije na politiko ZDA. Ima bogate delovne izkušnje, saj je bil med leti 2000 in 2007 Vodja odnosov z javnostmi Mestne občine Ljubljana, zatem je kot ekspert za komunikacije služboval na projektu Združenih narodov v Beogradu, Srbija, kjer je bil tudi član komunikacijske koordinacijske skupine Združenih narodov. Leta 2011 je postal v.d. generalnega sekretarja Ministrstva za šolstvo in šport, leta 2013 pa generalni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Trenutno je samostojni podjetnik in se ukvarja s strateškim svetovanjem. V zadnjih letih posebno pozornost posveča sodelovanu z Republiko Indijo in afriškimi državami. Bil je organizator in moderator številnih mednarodnih konferenc doma in v tujini ter vabljeni govorec na strokovnih konferencah v tujini. Zavzema se za vključitev komplemetnarne in integrativne medicne v javni zdravstveni sistem RS in za svobodo odločanja kot temelj ustavne demokracije. Bistveno prepreko razvoja demokracije v Sloveniji in prihodnosti za mlade generacije vidi v vseprisotni sistemski korupciji, katere odprava je ena temeljnih programskih točk stranke Za zdravo družbo.

bottom of page