Hvala za vpis tvojih kontaktnih podatkov.

Pridružil/a si se zainteresirani javnosti Raziskovalnega projekta Povej.

Odgovorja na vprašanje, kako povezati lokalno skupnost, prisluhniti pobudam in izboljšati razmere v državi.

Ljubljančanka, ki se po 13 letih življenja na vasi vračam v rodno prestolnico, sem prostovoljka v zavodu Rodna zemlja, nosilni organizaciji projekta.
V mandatu 2014-2018 sem bila tudi podpredsednica vaškega Sveta Visoko - Rogatec v občini Ig.
Ta izkušnja je spremenila moj pogled na vključevanje v lokalno politiko.

Morda si tudi ti želiš sodelovati, pa ne veš, kako. Imaš ideje, pa o njih razpravljaš z mamo, sosedo, ali v krogu prijateljev.

Projekt ti pomaga, da spoznaš svoje lokalne predstavnike,  ki bodo z veseljem prisluhnili tvoji ideji in jo vključili na svoj dnevni red.
Povej je tukaj zato, da zapolni vrzel,  nastalo med nami prebivalci in vladajočimi strukturami; da poveže deležnike na lokalni ravni. Saj vendarle vsi živimo v lokalnih skupnostih. 


Za vas spregovorijo predsedniki lokalnih in mestnih četrtnih svetov, predsedniki slovenskih strank, župani in številni drugi deležniki slovenske lokalne politike. Njihove direktne izkušnje osvetljujejo tudi neaktivne povezave, da tudi ti  lahko prispevaš  za naš skupni boljši jutri.
 

Projekt ima 12 delov in traja do novembra 2019. Vsak mesec izide en del, 1.del s 5.12.2018, intervjuji s predsedniki mestnih četrtnih Svetov in vaških Svetov občine Ig.

Jasna Martinjak, avtorica in vodja projekta.

POVEJ_doc.png