top of page

STALIŠČA POVEJ

-med politiko in ljudstvom zija vrzel (ljudje verjamejo, da so politiki pomembnejši od njih)

-velika večina ljudi ne ve, da vladajoča struktura služi ljudstvu (somišljeniki Pirati)

-na volitvah ljudje ne vedo, koga naj obkrožijo, če se pred tem niso temeljito pozanimali

- ljudje ne verjamejo, da jih bo kdo slišal

-ljudje na volitvah izberemo svoje predstavnike, a tu se zgodba ne konča. Če hočemo rezultate, moramo graditi odnose. (odnosi se gradijo na lokalni ravni)

-strukturo imamo dobro, vendar jo ljudje premalo poznajo in uporabljajo

-Vlada je kot starš ljudstvu, in čas je, da se starš uči od otroka

- Res Publicus = ljudska stvar

 

MISLI avtorice projekta

-veličina posameznika je v njegovi pristnosti.( v pristnosti je moč in uspeh)

-ljudje želijo biti slišani

- ljudem je treba pokazati, kam se lahko obrnejo

- s projektom povezujemo državo in vlado z ljudmi in obratno

 

IZ RAZISKAVE 

IZJAVE PREDSEDNIKOV ČS MOL

 

Anton Podobnik, ČS Polje

"Eno je posebej za pozdravit, da se tu v četrtni skupnosti, pa poznam tudi drugje, teh delitev na moji-vaši, ne gremo. Tule smo vsi eno, smo predstavniki kraja, in delamo samo za to, za dobrobit kraja, seveda tudi mesta v celoti, ne glede na to, ali smo od ene, ali druge stranke."

 

Jože Moškrič, ČS Sostro

-Četrtne skupnosti obstajajo 16, 17 let, v Ljubljani je bilo 57 krajevnih skupnosti na območju, kjer je sedaj 17 ČS.

-Ljudje premalo vejo o ČS..

-So možnosti, a smo jih premalo izrabili.

 

Smiljan Mekicar, ČS Črnuče

Glede na izkušnje, po 12 letih lahko trdim, da je zavedanje lokalne skupnosti, predvsem ljudi v nekem mikro-okolju o tem, da neka lokalna skupnost na nekem takem nivoju sploh obstaja, zelo nizko,

Sodelovanje je ključnega pomena na lokalni ravni, in do rešitve se lahko pride le od spodaj navzgor.

 

Bojan Hajdinjak, ČS Jarše

Naloga četrtne skupnosti je ravno komunikacija s samimi prebivalci četrtne skupnosti, česar mesto ne more doseči

Naloga zaposlenih v četrtni skupnosti je tudi ta, da se sami sprehodijo po terenu in sami vidijo, kje je kakšen problem, in ga potem sporočijo predsedniku

 

-Brez sodelovanja z mestno občino ne moreš narediti nič.

 

-Četrtne skupnosti bi lahko imele več pristojnosti

 

Primož Burgar, ČS Šmarna Gora

 

Včasih bi bilo bolje, če bi nas bilo več takšnih, ki se ukvarjamo z lokalnimi zadevami.

 

Mateja Špan, ČS Center

 

Povezanost je dobra, ljudje so zahtevni in se veliko obračajo na Svet.

Ljudje se zavedajo, kaj se v Ljubljani dogaja, jim je všeč, in so trend podprli.

 

Alojz Hitij, ČS Šentvid

Med krajani vlada splošna apatija, tako v v političnem življenju, kot v gospodarskem, družbenem...

Ljudje so nezainteresirani, če se kritičen dogodek ne zgodi pred njihovim pragom.. Je kritično stanje v družbenih odnosih..

 

Mandat je zaznamovalo izrazito nesodelovanje, neodzivnost mestnih služb

do pobud ČS šentvid.

 

Četrtni svet je nepotreben element pri sedanji sestavi mestne občine, mestnih oblasti.

 

Mestni Svet bi lahko bil sestavljen iz predstavnikov interesnih skupin, v danem primeru so to četrtne skupnosti.

 

Žiga Oven, ČS Trnovo

 

Dosti ljudi sploh ne ve, da obstajamo, da smo tukaj, in da smo tu zaradi njih..

 

Izdali smo zloženko z vsemi aktivnostmi.

Od 17.000 prebivalcev Trnovega jo je prejelo 6000 gospodinjstev.

Na Fb imamo 1000 sledilcev.

Lahko bi okrepili še prisotnost na terenu.

 

MOL je naša mama, mi smo podaljšana roka.

 

Stanislava Marija Ferenčak Marin, ČS Moste

ČS je živ organizem. Čs se razvija.

Predsednica 5 mandatov.

Veliko delamo s skupinami in društvi na terenu.

Geslo: sosed sosedu človek.

 

Vsako leto se sestanemo s Toplarno...da razrešimo tista vprašanja, ki se po bifejih, ali pa na ulicah, kjerkoli že porodijo.. pa so neresnična, natolcevanja, in da to razrešimo.

 

..ko smo prvič pobirali smeti, sva bili s sodelavko sami.. ljudje so se nama smejali.. -danes imamo 300 udeležencev, z geslom, vrečo smeti za rožo.

 

Na samem sedežu pregledamo vse pobude, ki pridejo na Čs.. vključevanje ljudi je čedalje boljše.

 

Želim si, da ljudje vidijo izpred svojega praga širše, a to je proces.

 

 

 

NAJPOMEMBNEJŠE IZJAVE PREDSEDNIKOV STRANK

 

Marjan Podobnik SLS

 

Zelo pozdravljam vsakršna prizadevanja, ki krepijo to povezanost, kajti v naravi same stvari je, da je vedno nevarno, da pride do odtujenosti nosilcev oblasti na lokalni, ali državni ravni, ali recimo na državni evropski ravni, od ljudi, katerim je oblast oz vodstvene stvari namenjene. Odtujenost je manjša, če je ta kontakt čim bolj pristen, in če je stalen.

 

Bojan Dobovšek DD

Želimo, da Slovenija postane dobra država za vse ljudi.

Ključno je zaupanje.

 

Rok Andree Pirati

Pirati imamo eno najboljših povezav z ostalimi strankami; nismo populisti, smo izredno racionalna stranka, in ne ideološka, v smislu, da nas leva in desna ideologija ne zanimata; nas zanima samo ena stvar: ali so argumenti za to rešitev dobri?

Edina sprememba se bo zgodila, ko bomo volili vsi, predvsem pa, ko bomo volili mladi.

 

Tadej Trček SPS

Demokracija, ki jo imamo, niso samo volitve. 4 leta med volitvami bi moral volivec porabiti za to, da se resno ukvarja s problematiko, se vsebinsko ukvarja s stvarmi, zato, da lahko kvalitetno odda svoj glas.

Demokracija ni samo kvantiteta, ampak je kvaliteta odločitve.

 

Aleksander Zamuda SSN

Predvsem na lokalni ravni se mi zdi, da ni tako pomembno, katere stranke si pripadnik, ampak je pomembno, da vse stranke delajo za izboljšanje svojega kraja, ker je to dejansko kraj, v katerem vsi skupaj živimo. In kot takšnega ga je treba tudi jemati, in skupaj delati za naše otroke, za naše družine.

 

 

PARLAMENTARNE

 

Matej Tonin NSI

Vsaka organizacija je močna toliko, kolikor so močne korenine. Naše delovanje na lokalni ravni razumemo kot korenine, Dogajanje v mikro skupnostih nas zanima.

Nova Slovenija je odprta stranka, pripravljeni smo na sodelovanje z vsemi, kajti slovenski politični prostor je takšen, da ena sama stranka sama ne more uspeti; nujno potrebno je sodelovanje.

V sedanji ureditvi imajo vaške, mestne,krajevne skupnosti probleme, da niso slišani; .. marsikje je tudi težko dobiti ljudi, ki bi kandidirali v krajevne skupnosti. Treba jim je dati večjo avtonomijo, več sredstev.

Tukaj smo zaradi ljudi, in ne obratno.

 

Dejan Židan SD

Pri nas je premalo aktivnega državljanstva.

Od nas je odvisno, kaj se bo z nami dogajalo v prihodnje. Res smo del majhnega naroda, a bolj uspešni bomo, če bomo delovali složno, in aktivno. Vsak posameznik pa mora narediti majhen korak.

Miro Cerar SMC

Stranka lahko dela dobro le, če je na terenu. Če imaš neposreden stik z ljudmi, da neposredno zveš, kje so njihovi realni problemi, težave, želje, potem lahko storiš tisto pravo.

Zelo pomembno je, da so vse vasi, pa tudi četrtne in druge skupnosti v večjih mestih vključene v to delovanje, da imajo možnost povedati, izraziti svoje želje, da imajo možnost kontakta s svetniki, županom, kar je v tem demokratičnem procesu seveda možno, je pa to odvisno od aktivnosti in dobre volje župana, predvsem tudi svetnikov, in te procese je treba spodbujati.

 

Zmago Jelinčič SNS

Uradni sveti občinski ali pa lokalni so nekako odrinjeni na stran. ukvarjajo se zgolj s tistimi problemi, ki se tičejo njih samih, kaj širše pa ne gre. Spodbujam predstavnike lokalnih skupnosti, da se angažirajo v povezavi z nami.

V Sloveniji je tudi premalo patriotizma, a Slovenci smo en zelo pomemben narod, smo srčika evropske kulture.

 

Luka Mesec Levica

Prihodnost bo taka, kot si jo bomo napisali sami in je za vse ključno da spremljate, kaj se okrog vas dogaja, kajti noben človek ni otok, vsi smo med seboj povezani in prihodnost bo skupna.

 

Marjan Šarec LMŠ

Slovenijo želimo narediti takšno, da bo konkurenčna v tujini, da bo spoštovana v tujini, da pa jo bodo ne nazadnje imeli radi tudi domači ljudje.

Udeležujte se volitev, na njih tudi kandidirajte, bodite politično aktivni, da lahko prispevate k družbi.

bottom of page