top of page

Jurij Lep

Jurij%20Lep_edited.jpg

Intervju z Jurijem Lepom

Poslanec Jurij Lep, poslanska skupina DeSUS

JURIJ LEP

 

Namestnik vodje poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije

 

 

Rodil sem se 30. septembra leta 1958. Sem univerzitetni diplomirani inženir lesarstva in od leta 1989 tudi samostojni podjetnik. Poleg podjetništva sem se v 90. letih prejšnjega stoletja začel aktivno ukvarjati s politiko na lokalni ravni v občini Selnica ob Dravi oz. prej skupni občini Ruše. V letu 2018 sem bil izvoljen za poslanca DeSUS. Politika me torej spremlja že skoraj celo življenje.

 

Na lokalni ravni sem opravljal kar nekaj funkcij, ki so bogatile moje poklicne in politične izkušnje. Leta 1993 sem bil prvič izvoljen za občinskega svetnika takratne skupne občine Ruše. V letih med 1998 in 2002 sem bil predsednik Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi, nato do leta 2006 predsednik Odbora za gospodarstvo Občine Selnica ob Dravi in do izvolitve v Državni zbor tudi župan Občine Selnica ob Dravi. V času županovanja sem osem let opravljal tudi naloge podpredsednika Združenja občin Slovenije.

 

Lahko rečem, da politika zahteva celega človeka, če ne včasih poldrugega. A kljub vsemu ostajam Jurij Lep, mož, oče, prijatelj, Selničan, ki zagovarja socialno državo, se zavzema za zdravstveno varstvo vseh in učinkovito ter napredno gospodarstvo ter verjame v medgeneracijsko sodelovanje za naš boljši jutri.

 

iz intervjuja:

"Kar se tiče lokalnih skupnosti imamo zelo dobro organizirane; moram reči, da je to še edina stvar v naši Sloveniji, za katero ne bi želel, da bi se razgradila."

bottom of page