top of page
Kako je nastala Rodna Zemlja

HIter pregled zgodovine delovanja

V letih 2005 in 2007 smo izvedli prva obiska na Rodovni šoli v Rusiji, sledile so predstavitve po slovenskih šolah in občinah, ter trije neuradni poskusi v šole v naravi (2009) in en uraden projekt na eni ljubljanskih srednjih šol. Izvedli smo tudi tabor v naravi v sodelovanju z enim slovenskih mladinskih domov (2012).

V letih 2013-2017 so bili organizirani dogodki za samske, ki jih zanima življenje v naravi.

V letu 2017 smo s prvo, mednarodno videoserijo Tvoje sijoče zdravje / Your Vibrant Health v sodelovanju z 22 strokovnjaki z vsega sveta povzeli najboljše naravne prakse za ohranjanje zdravja (Izdaja je v pripravi)..

Ob 10 letnici delovanja v letih 2018/19 Rodna Zemlja izvaja projekt "Povej: Kako povezati lokalno skupnost, prisluhniti pobudam in izboljšati razmere v državi. " Projekt je namenjen povečanju vključevanja prebivalstva v lokalne politike.

V letu 2020 kot odgovor na situacijo v državi povezujemo aktiviste v Gibanje Triglav; nastane dokumentarec Razkrito ozadje Korone.

V letu 2021 začnemo  z Vaškimi večeri za nastanek in krepitev lokalnih podpornih skupin Rodne Zemlje.

V letu 2022 vključujoč  izobraževalne dogodke z delom nadaljujemo. Uvedemo izobraževanje za družine, ki šolajo otroke na domu.

V letu 2023 poglabljamo dosedanje delo in ga smiselno nadgrajujemo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know. If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

Tole je približen osnutek, ki še ni končan (to bi bilo a prvi strani):                                                                                                                                                                                                                                                                  Rodna Zemlja, zavod, temelji na vzgibu po soustvarjanju, ki smo ga začutili nekateri bralci knjig " o Anastasiji" od leta 2003 -  zgodbe pisatelja Megreja po nedavni navedbi Alojza Studena Luja (Nazaj v prihodnost)  temeljijo na naših Vedah.                                                                                                                                                                                                                   Zavod smo pred 15 leti ustanovili tedanja Ljudska pobuda Soustvarjanje v podporo razvoju t.i. Slovenske Rodovne šole, po vzgledu tedanje ruske Rodovne šole, ki otroke pripravlja za vodenje države. Danes je Zavod stik s sistemom in s svojimi dejavnostmi temeljno gonilo razvoju domorodstva na slovenskih tleh.
Gojimo Vaške večere za tvorbo deželnih Svetov, delavnico Slovenske Rodovne šole, Ljudsko pesem, Ljudski ples, Menjalni krog in druge dejavnosti.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Skozi leta smo na „zemlji“ Rodne Zemlje delovali v različni/h zasedbi/zasedbah.
Trenutno Svet Rodne Zemlje sestavljamo: Maja Pogačnik, Gašper Petrač in Jasna Martinjak.                                                                                                                                                                             Z nami sodelujejo prostovoljci: 
Marija Medič, Rajko Bošnjak, Slavko Perko, Eva Žigon, Nataša Petrović, Andreja Železnik, Simona Šivec, Janez Albreht, Robert Černe, Marko Veljkovič in drugi. (imam še od večine za pridobiti soglasje za omembo)    Tukaj  https://www.rodnazemlja.eu/kako-je-nastala-rodna-zemlja lahko prebereš zgodbo o nastanku Rodne Zemlje, ki se še dopolnjuje in te, v kolikor si z nami kadarkoli sodeloval/a vabimo, da dodaš svoj košček zgodbe, da skupaj sestavimo celoto. 


Rodna Zemlja so postala plodna tla, na katerih gradimo temelje boljši družbi na temelju domorodstva/staroselstva.

Skozi leta smo na „zemlji“ Rodne Zemlje delovali v različni/h zasedbi/zasedbah.
Trenutno Svet Rodne Zemlje sestavljamo: Maja Pogačnik, Gašper Petrač in Jasna Martinjak. Z nami so sodelavci – prostovoljci: 
Marija Medič
Rajko Bošnjak, Slavko Perko, Eva Žigon, Nataša Petrović, Andreja Železnik, Simona Šivec, Janez Albreht, Robert Černe, Marko Veljkovič in drugi.


Tule pišem zgodbo o nastanku https://www.rodnazemlja.eu/kako-je-nastala-rodna-zemlja,

Kot mlada mamica, mestno dekle sem z družino živela v vrstni hiši v mestu in sanjala o življenju v naravi, ki smo jo pogosto obiskovali.

Nekega je odločitev postala dovolj močna, da sem si izpolnila gorečo željo in stopila na novo življenjsko pot. Tudi za zdravo rast in razvoj otrok sem v tem videla edino možnost.

Odločitvi je botrovalo tudi srečanje z zapisi, zbranimi v zbirki „Anastazija“(danes Zveneče cedre Rusije) (2003).

Tedaj smo kot prva "trojka" skupaj sedle in za naše otroke iskale rešitve tri mame;: Taja Dewa, Matea Laurentis in Jasna Martinjak.

V letu 2004 sem se najprej pozanimala, če se že kdo na naših tleh udejstvuje v smeri izgradnje šole, kakršno knjige opisujejo. Ker nisem našla nikogar, sem se poleg materinstva, ki sem se mu posvečala v celoti, lotila še dela – delovanja za izgradnjo Rodovne šole v Sloveniji.

Po polletnem prizadevanju, da bi z rusko šolo vzpostavila stik, je to končno uspelo poleti 2004. Dogovorili smo se za obisk.

Na podlagi tega dogovora smo v Rožniku 2005 izvedli prvo srečanje za Rodovno šolo v Iškem Vintgarju, na katerem je bil prisoten še pokojni Ivan Mesiček, ki je gorel za prevod teh knjig v slovenščino.

 

Po obisku šole me je Nara Petrovič pozimi 2006 povabil, da svoje doživetje predstavim na srečanju v Lublani, na katerem je o knjigah Zveneče Cedre Rusije govoril kot soprevajalec, organizirala pa ga je Andreja Železnik, ki je bila z Ivanim Mesičkom obiskala Vladimirja Megreja na njegovem obisku na Slovaškem še preden so bile knjige (ki po navedbi Alojza Studena Luja temeljijo na sloveno-arjskih Vedah) prevedene v slovenščino. Andreja, ki je kasneje postala moja dobra prijateljica, je bila tudi so-pobudnica za prevod omenjenih knjig.Na tem srečanju sem jo spoznala, komaj leta 2018 pa mi je razkrila, da je omenjeno srečanje organizirala prav ona.


 

Vinotoka istega leta sem to šolo s svojimi rojenci prvič obiskala za pet dni, drugič pa s sodelavci leta 2007 z namenom, da tako šolo ustvarimo v Sloveniji.

Vzporedno se je odvijala še ena zgodba, za katero takrat še nisem vedela. Soprevajalec knjig V. Megreja Nara Petrovič je dal pobudo za spletno stran Soustvarjanje, ki jo je postavil in zanjo skrbel njegov prijatelj Marko Udvanc.

Imeli smo torej dve gibanji z enakim imenom, ki nekaj časa eno za drugo nista vedeli.


 

Po omenjenem srečanju v Listopadu (novembru) 2006 smo pričeli s tedenskimi srečanji za ustanovitev tako Rodovne šole kot t.i. rodovnega naselja. Dobivali smo v mojem poslovnem prostoru ( atelje na Kurilniški ulici v Ljubljani), ter kasneje vsakič pri komu od nas „soustvarjalcev“ doma. Tedenska srečanja so prerasla v mesečna srečanja Soustvarjanja, ki so se v sezoni odvijala na posestvih članov. Na srečanjih smo kovali načrte za uresničitev šole in pomagali drug drugemu pri delu na zemlji.

Po drugem obisku v Rusiji (2007) smo izvedli tri poskusne "Rodovne šole": prvič v Ponikvah pri družini Lavrič (2008) in dvakrat v Tomačevici na Krasu pri Rajku Bošnjaku (2008 in 2009). Vse je bilo brezplačno. Starši so prispevali hrano in prostor, učitelji (Rajko Bošnjak, Neda Kranjec, Ana Bordjan, Špela Loti Knoll in Klaudija Knoll, Maja Nosan Ribič in drugi ) so sodelovali prostovoljno, kot smo delali prostovoljno tudi organizatorji in voditelji.


 

V tem času smo tudi že iskali primeren prostor in sredstva za delovanje šole, predstavljali (brezplačno) gradiva Ruske Rodovne šole ( na prodaj pa je bila nekaj časa na voljo zgoščenka s filmom Svetla vest – prevod Jana Ferjan) po naših šolah in občinah in se seveda še naprej srečevali.

V letu 2008 je bil po temeljitem premisleku na enem srečanj Soustvarjanja (pri Marku Kovaču in Valeriji Hozjan) ustanovljen Zavod Rodna Zemlja, in sicer po enoletnem čakanju, da bi MOP- Ministrstvo za okolje in prostor) odobrilo Ustanovo Sklad Rodna Zemlja, ki je bila za naš namen ustanovljena prva, a ni nikoli zaživela.


 

Zavod Rodna Zemlja je bil in je registriran za aktivno državljanstvo, vse dejavnosti izobraževanja, varstva otrok, poslovanja z nepremičninami, umetniške dejavnosti, varstvo kulturne dediščine, organizacijo dogodkov in druge dejavnosti. (12.3.2018)


Rodna Zemlja torej nastane marca 2008 kot podpora pri nastanku rodovnih posesti in vasi, nove oblike izobraževanja - iz gibanja Soustvarjanje, ki smo ga začele tri mamice s sorodnimi željami glede bivanja in vzgoje otrok.
Oblikovane skupine ljudi s podobnimi vrednotami smo se počasi naseljevali kot sosedje v slovenskih vaseh.


 

Odvijala pa se je, vzporedno, še ena zgodba. Ob priselitvi na Kurešček v letu 2005 sem imela vizijo postavitve t.i. rodovne vasi, seveda po navdihu iz knjig V. Megreja. Našla sem zemljišče, ki bi po površini ustrezalo zamisli, a se je čakalo na spremembo namembnosti. Mi je nismo dočakali, čeprav se nas je skupina dvanajstih nekaj časa srečevala z namenom, da postanemo morebitni sosedje v novem hribovskem naselju.

Z leti je ta zamisel vse bolj postajala vse bolj vidna ....v našo vas in sploh na hrib se je preselilo precej družin, ki jih zanimal tak način življenja. (19.3.2018)

(potrebno dopolnitve)

​Danes je Zavod Rodna Zemlja star 15 let in je temeljno gonilo razvoju domorodstva v slovenskih zgodovinskih deželah.

Gojimo Vaške večere za tvorbo deželnih Svetov, Slovensko Rodovno šolo, Ljudsko pesem, Ljudski ples, Predstavitev domorodstva.


 

Z letošnjim letom prvič ponujamo možnost članstva.


 

Rodna Zemlja so postala plodna tla, na katerih gradimo temelje boljši družbi na temelju domorodstva/staroselstva. Skozi leta smo na „zemlji“ Rodne Zemlje delovali v različni/h zasedbi/zasedbah. Trenutno Svet Rodne Zemlje sestavljamo: Maja Pogačnik, Gašper Petrač in Jasna Martinjak. Z nami so sodelavci – prostovoljci: Marija Medič, Rajko Bošnjak, Slavko Perko, Eva Žigon, Nataša Petrović, Andreja Železnik, Simona Šivec, Janez Albreht, Robert Černe, Marko Veljkovič in drugi.

-

bottom of page