top of page

Karmen Furman

NIVE3567_pp.jpg

Intervju s Karmen Furman

Poslanka Karmen Furman, poslanska skupina SDS

Mag. Karmen Furman se je rodila 17. aprila 1980 v Mariboru. Osnovno šolo je obiskovala v Poljčanah in jo skupaj z nižjo glasbeno šolo vsa leta uspešno zaključila z odlično oceno. Šolanje je nadaljevala na II. gimnaziji v Mariboru. Po zaključeni maturi se je vpisala na študij prava na Pravni fakulteti v Mariboru, kjer je leta 2005 diplomirala z odliko in pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica. V letu 2016 je na Pravni fakulteti v Mariboru uspešno zagovarjala magistrsko nalogo in pridobila naziv magistra znanosti delovnega prava in prava socialne varnosti.

Po končanem študiju se je zaposlila v pravni službi Občine Slovenska Bistrica. Delo na področju lokalne samouprave je nadaljevala na Občini Poljčane, kjer je vse od leta 2011 zaposlena na delovnem mestu direktorice občinske uprave. V času zaposlitve je ob delu vseskozi študirala in uspešno opravila številne strokovne izpite ter usposabljanja. Opravljen ima strokovni izpit iz upravnega postopka, državni izpit iz javne uprave, funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov, pravniški državni oziroma pravosodni izpit. Na podlagi dolgoletnih izkušenj v praksi je izdala svojo prvo strokovno knjigo s področja delovnopravne zakonodaje javnih uslužbencev, v kateri so prikazane pomanjkljivosti obstoječe uslužbenske zakonodaje in predstavljeni predlogi za njihove spremembe ter dopolnitve, ki bodo lahko služile zakonodajalcu kot izhodišče in vodilo pri pripravi nove uslužbenske zakonodaje.

Leta 2017 je bila izvoljena za predsednico novoustanovljenega ženskega občinskega odbora SDS Slovenska Bistrica in namestnico predsednice podravske regijske koordinacije ženskega odbora SDS. Je poročena in mati sina. Ob vseh delovnih aktivnostih prosti čas najraje preživlja v krogu svoje družine in med prijatelji.

Njeno vodilo: »Od življenja zahtevamo, da ima smisel - toda ima ga le toliko, kolikor smo mu ga sami sposobni dati« (Hermann Hesse).

Iz intervjuja:

"Še kako pomembno je spremljati politiko, biti kritičen do odločitev in dejanj, navsezadnje politika kroji naše življenje, če hočemo, ali pa ne - vse od rojstva pa do trenutka, ko se poslovimo."

bottom of page