top of page

Marjan Kardinar

Marjan Kardinar.jpeg

Intervju z Marjanom Kardinarjem

Župan Marjan Kardinar

"Mogoče smo pa res imeli srečo; v vseh dosedanjih mandatih so bili skoraj vedno  člani občinskega Sveta iz vrst krajevnih skupnosti oz. tudi sami predsedniki krajevnih skupnosti; zdaj, v tem mandatu pa so vsi, torej predsednica in oba predsednika člani občinskega Sveta. Ja, tako je, te komunikacije in informacije direktne, se pravi navzgor ali navzdol in mislim, da je to prav; če pa že ne uspe priti na podlagi volitev v občinski Svet, pa je dobro, da je vsaj v delovnih telesih, torej v teh najvišjih organih občinskega Sveta v odborih, da so predstavniki krajevnih skupnosti."

 

Raziskovalni projekt Povej, Rodna Zemlja 2019, https://www.rodnazemlja.eu/

 

 

 

bottom of page