top of page

Mateja Udovč

Mateja_Udovč.jpg

Intervju z Matejo Udovč

Poslanka Mateja Udovč, poslanska skupina SMC

Sem Mateja Udovč, prihajam iz Zg. Bitenj pri Kranju. Po izobrazbi sem diplomirana ekonomistka. Delovne izkušnje sem si pridobivala v realnem sektorju trgovskih podjetji, kot poslovodja in direktorica zasebnega podjetja. Zadnjih 13 let pred izvolitvijo pa sem bila v javnem sektorju. V času izvolitve v DZ sem bila zaposlena na Ministrstvu za notranje zadeve, kot računovodja VII. V DZ sem članica naslednjih delovni teles: Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, Odbora za Finance, Komisije za nadzor javnih financ, Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in posvetu in Komisije za poslovnik kjer sem tudi podpredsednica. Prav tako sem vključena v skupine prijateljstev s Srbijo, Črno Goro, Hrvaško, Avstrijo, Severno Makedonijo, Bosno in Hercegovino in Islandijo.

Zelo rada se ukvarjam z mladino, njihovimi izzivi in aktivnostmi. Rada sodelujem na kulturnih, humanitarnih in drugih javnih prireditvah. Po srcu sem športnica in velika ljubiteljica narave. Udeležujem se tudi različnih športnih tekmovanj (smučanje, tenis…). Kot aktivna vodnica PZS večkrat organiziram planinske izlete v društvu in redno obiskujem gore. Sem aktivna tudi na mednarodnem področju in sicer: IPA – mednarodna policijska organizacija; Skupine prijateljstva s poslanci sosednjih držav. Poleg tega sem aktivna članica različnih društev: PGD Prebačevo-Hrastje, PD Preddvor prav tako pa tudi v Policijskem veteranskem društvu SEVER Specialna enota, kjer se zavzemam za ohranitev zgodovinskega spomina na vse dogodke povezane s samostojno Slovenijo. V sodelovanju in povezovanju vseh državljanov vidim pot v prihodnost, kjer bo bolje za vse.

Iz intervjuja:

 

" Z novo izvoljenim županom sva se dogovorila za periodična srečanja, za večkratna srečanja, če bi potrebe to pokazale. Sama sem se odločila, da bom obiskala vse župane I.volilne enote, prav tako bi zelo rada obiskala vse predstavnike krajevnih skupnosti 4. in 5.volilnega okraja. Sama menim, da so tovrstna srečanja idealna priložnost za predstavitev problemov, s katerimi se srečujejo na lokalnem nivoju in možnega nadaljnjega dogovora za sodelovanje in povezovanje."

bottom of page