top of page
Kopija dokumenta 217RZV064.jpg

Pozdravljam te!

Sem :jasna in lahko pomagam vaši izobraževalni izkušnji poleteti na krilih svobode.

Delavnica Slovenske Rodovne šole  je nova ponudba v naši deželi, namenjena podpori v ozaveščeni družini. 

Bistvo mojega posega je odkodiranje/odprogramiranje od sistema. Opremim vas z ustreznim znanjem, ki najbolje in najhitreje učinkuje podano v  živi prisotnosti. 

Deluje/m na "homeopatski" način kot Rešilno zdravilo.

 

Prinesem jasnost v trenutkih iskanja in trdnost v negotovosti.

Prinašam globlji uvid in višjo stopnjo suverenosti pri izbiri in odločitvah, prav tako nekaj novih orodij za hojo po nadaljnji poti.

 

Z veseljem odgovorim na nadaljnja vprašanja in pomisleke.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Zgodba

Rodovna šola predstavlja nov način srečevanja ljudi v procesu pridobivanja znanja. Spoštuje dediščino prednikov, se zaveda pomena pripadnosti narodu. Prebuja njegova praznanja in jih ponovno umešča v vsakdanje življenje.


Z velikim poudarkom na čistih in iskrenih odnosih omogoči pristno srečevanje, pri katerem je hitrost misli ob prisotnosti neokrnjenega okolja velika.

Izkušnje Ruske Rodovne šole iz Tekosa, Krasnodar

Pristno in iskreno srečevanje v neokrnjenem okolju na primer omogoči, da lahko otrok v enem letu usvoji celotno matematično snov devetletke, ali pa v minimalnem času usvoji oz. se spomni tujega jezika. 
Otroci se počutijo sproščeno in svobodno. Lahko postavljajo poljubna vprašanja, se prosto gibljejo, odhajajo in prihajajo. Odstranjujejo tudi take namišljene ovire, kot so starostne razlike, in se trudijo, da pojma starosti sploh ne uporabljajo.
Poučuje se snov, ki je zahtevana po programu. In še mnogo več. Na šolo prihajajo predavatelji, ki otrokom predajajo najnovejša spoznanja iz najrazličnejših področij. Otroku je dana možnost globljega in hitrejšega sprejemanja snovi, ki ga zanima...
Osrednja naloga te šole je razvoj in oblikovanje ustvarjalne sile slehernega otroka. Otroci se uče, da so oni sami ustvarjalci. Uče se uporabljati duhovne zakone življenja in se tako udejstvujejo kot ustvarjalci. Uče se, kako si s pomočjo svoje ustvarjalne moči ustvariti svet ljubezni, prijateljstva in miru.

Metoda, s katero uči Rodovna šola, je vzgoja srca. Otrokom posreduje osnove, osnovna načela, resnice. Učijo se osnovnih zakonov stvarstva. Prvi zakon stvarstva se glasi: stvarstvo je ljubezen.

 

Nekatere značajske lastnosti Slovenske Rodovne šole:

-čisti in iskreni odnosi med sodelujočimi

-brisanje razlik, tako starostnih kot predmetnih; povezovanje predmetov v izvorno celoto

-samostojnost

-služenje drugemu

-inovativnost, ustvarjalna misel

-razvoj polne zmogljivosti slovenskega rodu

-povezovanje ljudi na šoli in njeni okolici(povezava med vasjo in šolo)

-povezava z drugimi rodovnimi šolami

-ustvarjalec izobilja

-poudarek na domačem znanju

-poudarek na domačem kapitalu

-širitev zavesti

-učenci ocenjujejo učitelje

-temelj domorodnega izobraževalnega okolja

 

Okoli Rodovne šole se zgradi ali postavi Rodovna vas, oziroma vas oblikuje svoje izobraževalno okolje

 

Rodovna vas je tip ekološke vasi, v kateri ima vsaka družina v lasti vsaj 1 ha zemljišča na katerem so združeni človeško bivališče, pridelava raznolike hrane, domača obrt in prosti čas. Velikost 1 hektarja predstavlja tisto površino, ki omogoča zasaditev raznolikosti rastlinskih vrst in življenjskega okolja gozdov, sadovnjakov, travnikov, vrtov in vode, ki omogoča sklenjen krogotok, a je hkrati tako majhna, da ni potrebno težko fizično delo ali uporaba strojev. Možna velikost rodovne vasi je od nekaj 10 do 200 ha oz. največ 150 družin. Pravno je vsako rodovno posestvo svoja enota in v lasti posamezne družine. Rodovna vas je torej zveza - združba neodvisnih rodovnih posesti.

Rodovna vas je tip ekološke vasi, katere ene glavnih funkcij je vzgajanje prihodnjih rodov, ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter znanja starih rodov. Vpliv na otroke, ki odraščajo v takem okolju je izjemno dober.

 

Rodovne šole so deželni centri luči, ki povezujejo prebivalce. So inovacijski generatorji, mesta, kjer pospešena misel hipno uteleša zdravo okolje zunaj in znotraj.

 

jasna martinjak, marko kovač

Sphere on Spiral Stairs

DELAVNICA

Slovenske Rodovne šole

Stationary photo

ZORA 3 izobraževanje

Plemenitenje učnega okolja

VAŠKI VEČER

Gradnja deželnih Svetov

Stik

Z zanimanjem prisluhnem tvoji zgodbi, poišči me:

bottom of page