top of page

Pregled dogodkov v sodelovanju Rodne Zemlje z Andrejem Šiškom in označeni odkloni:

Uvod

Domorodstvo je širok pojem v smislu družbenih odnosov. V Sloveniji ga za časa naših življenj lahko štejemo z življenji in dejanji t.i. Starovercev. Znano je, da so staroverci razdeljeni na več skupin.

Naslednje meni znano dejstvo je delovanje pokojnih začetnikov t.i. naravnega prava v Sloveniji, Janeza Soka in ? (ne spomnim se imena).

Od njiju sta se učila tudi Primož Durjava in Bojan Butolen, ki sta svoja raziskovanja in spoznanja delila z nami preko Prasindikat video oddajanj v času 2020/21.

Na to podlago je Boštjan Kojc osnoval Starovedsko skupnost (kratko ime).

Andrej Šiško je s skupino ljudi v 2017 in 2018 izvedel t.i. ponovni oklic dežel Štajerske in Krajnske.

Tudi društvo Hervardi je izkazovalo domoljubno delovanje. Andrej Šiško pa je v svojih številnih knjigah zbral zapise naših domorodnih prednikov.

Sama delujem od leta 2003, ko sem (po prebranih knjigah Megreja (ki temeljijo na naših Vedah)) začela gibanje/povezovanje pod imenom Soustvarjanje, s katerim smo leta 2008 ustanovili zavod Rodna Zemlja. V tem času sta bili Soustvarjanje dve skupini, ki v začetku nista vedeli ena za drugo.

 

---------------------------------------------------------------------------

Vaški večeri se na podlago našega 'koronskega' delovanja in mojega (avtorica zapisa) delovanja na lokalni ravni 2014/18 začnejo 19.8.2021 na Škriljah, Ig in hitro razširijo po državi.

So temelj, korenine novih, zavednih lokalnih Svetov.

Uvodna dejanja skupnega sodelovanja v povezavi z A. Šiškom: Kimavec/ Jeseni 2021: Obisk pri Šiškovih, izvem za domorodstvo, se navdušim.

V spoštovanju in s tem zaupanju Andreju se priključim t.i. skupini starešin Starovedske skupnosti S-S. Začne se polletno sodelovanje.

19.10 2021 sestanek andrej, ivan, jasna, bogdan, irena boštjan, rok, primož pri šiškovih

 

8.12.2021 pri kaminu podpišem izjavo, da "sem živa".. 

 

 

Predstavitve slovenske ljudovlade začnemo na izobraževalnih petkih Vaških večerov, posnetki so objavljeni na spletni strani Gibanje Triglav in na Youtube kanalu Gibanje Triglav. Gostje so bili po časovni vrsti:

 

9.11. 2021 Primož Durjava https://www.youtube.com/watch?v=u5Pi1MdJWe8&list=PLh-lqBhH0wbqEIyUTE5y4hdLiFFw5t7o9

 

14.11.2021 Andrej Šiško https://www.youtube.com/watch?v=qcrnwa9xj2M

 

8.12. 2021 vladislav stres https://www.youtube.com/watch?v=cBFDyfeSJg0&list=PLh-lqBhH0wbq3qTjfB_JGaQUa-d_I09L4

 

14.12. 2021 moira in boštjan https://www.youtube.com/watch?v=X4qNjMaAQvQ&list=PLh-lqBhH0wboE7Ycurd7fhNuyhJdtEXNw

 

17.12. 2021 gregor kamin https://www.youtube.com/watch?v=9kfexK1kXgI&list=PLh-lqBhH0wbpahdVnf_kNvMNx7WjdKRH3

 

18.12. 2021 bogdan meško https://www.youtube.com/watch?v=jyIRydehDCo&list=PLh-lqBhH0wboIP4-yfd6YkgsWsZyNSxjg

 

19.12. 2021 jasna martinjak https://www.youtube.com/watch?v=DjTj7Y69Of8&list=PLh-lqBhH0wbpTEwhWsXJgRbwww7YkUcUs

(za obdelavo teh videov se zahvaljujemo prostovoljcema gapetu in robertu) 

 

21.12.2021 Zimski Soncobrat 2021: praznujemo v Filovcih.

 

22.12.2022 Z Boštjanom, Moiro, Rokom se dogovorimo se za seminar „Živi človek“; v začetku zastopamo stališče, da se pobirajo prostovoljni prispevki. Na pobudo Moire se izvede prispevek €10, večina starešin se s tem ne strinja.

6.1.2022: Izvede se skupen Vaški večer (Polhov Gradec) vseh tedaj obstoječih lokalnih podpornih skupin. Izvoljeni so nosilci stebrov: zdravja (Gregor Knafelc), šolstva (Rajko Bošnjak), pravde (Boštjan Kojc).

https://youtu.be/1wRkV-oGY8k (posnetek je minimalno obdelan in zaenkrat dostopen samo s povezavo)

5.2. 2022: Seminar Živi človek na Krasu. Najprej pokrijemo stroške, Boštjan dobi polovico zneska (500 eur), proda več (domnevno 3) škatel svojih knjig (od teh knjig RZ ni dobila nič).

https://youtu.be/dmw05REr32g 1.del

https://youtu.be/DYTQE81Yr4s 2.del

https://youtu.be/dmw05REr32g 3.del

21.3.2022 Pomladno enakonočje na Dujčevi domačiji, tu smo že bili razdeljeni s Kojčevo podporno skupino

https://youtu.be/46o43VwTJe8, Posnetek: Robert Jurjavčič

22.4..2022 pripravljalna veča za deželo Štajersko (posnetek v obdelavi)

27.4.2022 Na pobudo Rodne Zemlje Veča za skupno delovanje S-S in Rodne Zemlje na Bloškem jezeru za ponoven oklic/delovanje slovenskih zgodovinskih dežel. Nekaterih starešin ni (Mihe Petača, Boruta Žerjala, Mateja, Mitje, Boštjana).

Izrečemo se za delovanje po stebrih. Z Boštjanom govorimo po telefonu.

Povzetek dne:

16.5.2022 Vaški večer Kamnik predstavitev Andrej

https://youtu.be/FjBXnoABMDs Video: j.m.

6.6.2022 plačan račun za spletno stran dežele.si in dezele.si

18.6.2022 predstavitev za S-S starešine prvič (RZ pisarna)

Od tu naprej se začno občasni odkloni. So posebej označeni. Navajam,  kako in kdaj sem jih zaznala in kako sem ukrepala

 

1. 25.6.2022, Veča možnih predstavnikov dežel za deželo Krajnsko z namenom, da se „naberejo“ ljudje, ki bi delovali v prid tvorbi deželnih poverjeništev. Spišem članek o dogodku, ki ga za objavo v časopisu Pravda nadgradi Andrej. Podpiše samo sebe. V nadgrajenem članku piše, da je bila DSZSD oklicana 25.6.2022 na veči na Kureščku. To se ni zgodilo. Čez čas ga opozorim, da je podpisan samo on in naj doda še moje ime. To stori. „Moja“ težava je bila v tem, da sem, ko sem prebrala andrejevo nadgradnjo mojega članka o dogodku, ta podatek razumela kot „aja, a tako se to naredi“?? Andrej tako napiše in to potem kar drži? 

 Bila je „le“ Veča možnih predstavnikov dežel za deželo Krajnsko. Rekli smo, da bomo z večami krožili po Sloveniji tako dolgo, dokler se ne naberejo ljudje za poverjeništva posamezne dežele. Nekako „sem pojedla“ informacijo, ki ni bila res. (moj uvid danes: s tem podpisom sem žal sodelovala v prevari do dneva, ko sem to prepoznala.

Z dnem 12.3.2023 že opažam popravek na strani članka (še vedno netočno napisan) in odstranjeno moje ime, čeprav sem članek spisala)

2. 9.7.2022 Druga Veča možnih predstavnikov dežel v Slovenski Bistrici. (Poleg ostalih prvič prisoten Durjava, pa tudi Troha z zamudo)

3. 9.8.2022 Mednaroden dan domorodnih ljudstev 9.8.2022 na Geossu, Vače. Za dogodek sem prvič predlagala pristopnice ( z besedami: „ kaj pa, če bo kdo želel pristopiti k temu, kar gradimo“), in smo jih res naredili. Na začetku ni bilo za pristop nobenega pogoja in smo rekli, da bomo tako ohranili.

16.8.2022 veča v kopru brez martina; starešine izpolnijo pristopnice

V tem času mi Andrej večkrat „potoži“, kako s tem „živim človekom“ nič ni, kako Primož še sam sebi ne zna pomagati itd... in sama sem mnenja, večkrat poudarjenega, naj se zbere skupina mož in žena, ki se s tem ukvarjajo in naj najprej „rešijo“ tistega, katerega položaj je najbolj pereč in naj ti ljudje tvorijo t.i. Pravden steber dežel. Andrej me seznani tudi s tem, da je v pogovorih s Primožem.

17.8. 2022 Dogodek (t.i. Strateški posvet) pri Egidiju, kjer aktivistom prvič povem o domorodstvu- prisotna je bila tudi Mateja Žlogar. Na poti na ta dogodek me Andrej pokliče in pove, da je Primož pristopil k DSZSD, kar me tedaj iskreno razveseli.. Drugo je razlog, zakaj je Primož pristopil..

4. 28.8.2022 Tretja Veča možnih predstavnikov dežel za Primorje je bila v Kopru. 

posnetek: matej lesjak

5. 11.9.2022 je sledil eden izmed dogodkov „Odprt mikrofon v dnevni sobi“ s predstavitvijo v Braslovčah... https://www.ljudska-pisarna.si/zbor-slovenskih-domorodcev/ (je podobno napihnjen zapis kot tisti nadgrajen s Kureščka)

6. 14.9 2022 ...Predstavitev pri Matjažu Anžurju na Sveti Jurjevi gori, Kosezi

slike

7. 23.9. 2022 Veča t.i. DSZSD v živo ob Enakonočju – Koseško jezero; Tukaj smo del skupnosti v izgradnji še skupine in gibanja.??? Zapisnik ni točen ( v delu: Začnemo s spletnimi večami (zoomi) ob sredah. Od tu naprej.. - pospešeno zbiranje pristopnic (opozorim, da ni res, da mora biti 15.000 pristopnic za mednarodno priznanje s strani OZN) - dogovarjanje o shranjevanju pristopnic, dogovarjanje za prostor (najprej Lj in omara, nato ponujen brezplačen prostor v Škofji Loki, nato ponujen brezplačen prostor v Mb, nato Bolfek obelodani enostransko izbran prostor, za katerega je domnevno plačal 900 eur za tri mesece in zahteva od nas prisotnih, da „najdemo ta denar“)

zapisnik

20.10.2022 5. spletna veča (zapisnik..)

21.10.2022 Predstavitev Kromberk Nova Gorica

slike

26.10. 2022 6. spletna veča (zapisnik..)

28.10. 2022 Kromberk drugič, Vaški večer

5.11. 2022 Veča v Šentilju v organizaciji ONO, v RZ podpremo Bolfeka (tukaj me čudi, da Primož v predstavitvi ne omenja tudi Rodne Zemlje in to omenim Šišku, ki pravi, da je opazil)

11.11. 2022 Pince, z gapetom si ogledava zemljo za morda skupno uporabo RZ in  varde

srečanje z možno skrbnico Prekmurja

14.11. 2022 spoznavno srečanje za skrbnike v Lj s Šiškovo predstavitvijo, prisotna še Bolfek in Prislan (primorski skrbniki (Leban, Uršič) se počutijo prisiljeni podpisati pristopnice)- res???

16.11.2022 Zoom (posnetek zaslona)

3.12. 2022 predstavitev domorodstva na Golem (Bolfek nas ne podpre)

https://youtu.be/NuI1fJrRWq0

10.12.2022 Rubinov Ljutomer -

Dogodka se udeležim kot opazovalka zaradi Rubinovega vmešavanja, mešanje domorodstva in živega človeka

površno narejen FB profil DSZSD brez dogovora (v skupino nisem dodana, niti gape) 

po tem napišem v telegram DSZSD Priloge...1-8

7.1.2023 Veča v Mariboru glede odnosov v skupini– napad name (o 14 varnostnih službah itn..), ogled tamkajšnje pisarne Andreja sprašujem, kje so spravljene pristopnice, odgovori, da je to zaupen podatek, da za to vedo samo trije vprašam, kdo vpisuje podatke iz pristopnic, odgovori, da je to zaupen podatek (glede na še nedavno skupno delovanje skrajno čuden odziv) priloga 9-10 

14.1. dobim od Andreja osnutek pisma členoviji, iz katerega izvem za: novo spletno stran, novo telefonsko številko, društvo ONO (vpisano 2.8.2022) in račun, ki naj bi bil odprt samo za DSZSD (po preverbi naj glede na Zakon o finančnem poslovanju to ne bi bilo možno), vse enostransko ustvarjeno brez posveta z jedrom. priloga 12

19.1. 2023 gre ven „Pismo členoviji“... brez da bi ga, čeprav sem prosila, imela priliko še enkrat videti. Podpis??? Nerazjasnjeno vprašanje za večino starešin S-S ostaja, ali je DSZSD izšla iz S-S ali pa je nastala ločeno od S-S upoštevajoč potek dogodkov 2017 in 2018 in še prej..

seznam se dopolnjuje in nadgrajuje s posnetim gradivom.                                    13.3.2023

rz.jpg
bottom of page