top of page

Anton Podobnik

MS-Tone-Podobnik2.jpg

Intervju z Antonom Podobnikom

Predsednik ČS Polje

Tone Podobnik živi v Zadobrovi vse od povojnih let, kjer si je ustvaril dom in družino. Osnovnega poklica se je izučil pri očetu, znanemu mizarskem mojstru. Ob delu je končal študij na Višji šoli za organizacijo dela. Zadnja leta je bil zaposlen v Kurivoprodaji, pozneje v Centru Ljubljana, najprej kot vodja komerciale, zadnjih skoraj 20 let pred upokojitvijo pa je bil glavni direktor.

Veliko prostega časa še vedno namenja prostovoljnemu gasilstvu. 7 let je bil predsednik prostovoljnih gasilcev v Ljubljani, en mandat tudi podpredsednik Gasilske zveze Slovenije, 7 let predsednik Izvršilnega odbora, 4 leta pa Skupščine SIS za varstvo pred požari Občine Ljubljana Moste – Polje, en mandat pa predsednik SIS za komunalno gospodarstvo Mesta Ljubljana, je aktivni član ZB za vrednote NOB.

Vrsto let je bil dejaven v krajevni skupnosti in njenih organih. En mandat je bil tudi član Družbeno političnega zbora Občine Moste – Polje. Na minulih volitvah je bil na Listi ZJ ponovno izvoljen za mestnega svetnika, tretji mandat pa je svetnik Sveta Četrtne skupnosti Polje. Oba prejšnja mandata je bil v drugi polovici njegov predsednik. Težišče njegovega delovanja je komunalno gospodarstvo in urejanje kraja.

V zadnjih letih je bilo veliko pomembnih pridobitev v naši četrtni skupnosti in pri tem rad izpostavi posodobitev Zaloške ceste, ob tem tudi ureditev središča Polja ter krožišča, posodobitev Zdešarjeve, Novo Polje C. X in Arničeve ceste, izgradnja Centra Zalog, nov vrtec v Kašlju, povečava osnovne šole Zadobrova, izgradnja soseske Polje III in še bi lahko naštevali.

Trenutno pa so v teku še projekti, kot so pokopališče Polje s poslovilnim objektom, Industrijska cesta v Zalogu, ki bo rešila težave krajanov Agrokombinatske in Hladilniške ter delno Zaloške ceste pred tovornimi vozili. V novozgrajeni soseski Polje IV bo poleg 64 stanovanj dobila svoj prostor sodobna knjižnica in lekarna.

Izgradnja kanalizacije tudi nas ne bo obšla. V naslednjih treh letih bo v naši četi zgrajeno preko 15 kilometrov kanalizacije hkrati s posodobitvijo ulic in cest. V letu 2020 pa bomo na Vevčah dobili nov pokriti bazen. V tem mandatu moramo rešiti prostorsko stisko v osnovni šoli Polje, zagotoviti primeren prostor za otroško igrišče v Polju in še veliko drugega.  

Ob nastopu prejšnjega mandata ja zapisal, da si želi, da bi bila večina zastavljenih načrtov uresničena, danes z zadovoljstvom ugotavljamo, da so bili le ti postavljeni realno, pa čeprav ambiciozno. Veliko, skoraj vse je tudi uresničeno ali pa smo tik pred tem. Načrti za obdobje, ki je pred nami, so smeli in ob prizadevanju vseh akterjev tudi uresničljivi. 

Za to si bo kot predsednik in z njim celotni Svet četrtne skupnosti prizadeval z vsemi močmi.

bottom of page