top of page

Bojan Hajdinjak

MS-CS-predsednik-CS-Jarse-mag.-Bojan-Haj

Intervju z Bojanom Hajdinjakom

Predsednik ČS Jarše

Mag. Bojan Hajdinjak je rojen Ljubljančan, natančneje Jaršan, po izobrazbi magister ekonomskih znanosti, od leta 2009 vodi Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana. Že tretji mandat (od leta 2010) je tudi predsednik Sveta ČS Jarše. ČS Jarše je vsako leto uspešno sodelovala z društvi in drugimi ustanovami pri izvedbi številnih programov in projektov. Z njimi je navzoča na vseh delih svojega območja, programi pa vključujejo vse generacije občanov.

Prav tako ČS Jarše je dobro sodelovala tako z županom in podžupanom MOL, mestnim svetom in mestno upravo. Izvedeni so bili številni projekti na komunalno-cestni infrastrukturi (širitev in izgradnja sodobne štiripasovnice Letališke ceste od Kajuhove ulice do Bratislavske ceste z urejenimi kolesarskimi stezami, peš potmi, javno razsvetljavo, drevoredom in dvema novima krožiščema), številne sanacije predšolskih in šolskih objektov, dokončanje oziroma izgradnja 3. faze Šmartinskega parka (novo otroško igrišče z vodnimi elementi, ki je prilagojeno slepim in slabovidnim osebam, pot za rolanje in kolesarjenje itd.), obnovljenih je bilo več otroških igrišč, postavljena sta dva nova zunanja fitnesa na prostem (Rožičeva ulica in Jarška Cesta), urejena sta dva ograjena parka za psičke (Šmartinski park in Clevelandska ulica), ob Savi pa je od Šmartnega do Črnuč na novo urejen Park Sava.

V okviru pristojnosti se bo tudi v tem mandatu zavzemal za boljšo kakovost življenja v svoji četrtni skupnosti. Želi si razmejitev funkcionalnih in javnih površin, ki bi omogočila boljše vzdrževanje zelenic, otroških igrišč in parkirišč; izgradnjo kanalizacije v Aglomeracijah v MOL na območju Šmartinske ceste (Hrastje, Sneberje) in ureditev komunalno-cestne infrastrukture na ožjem vodovarstvenem območju vodarne Hrastje  in ureditev krožišča pri Trbežah v Sneberjah.

Prizadeval si bo za ohranitev zdravstvenih programov v Zdravstvenem domu Ljubljana enoti Jarše in za izgradnjo novo načrtovanega večnamenskega objekta, kjer bo Zdravstveni dom, Lekarna in Center Četrtne skupnosti Jarše (prostori za potrebe ČS in društev, sejna soba, dvorana in dnevni center za starejše občane itd.). Prioritetna naloga je izdelava elaborata (novelacija ulic enosmernega/dvosmernega prometa) in rešitev prometne ureditve in parkiranja za celotno naselje Zelena jama na območju med Pokopališko in Kavčičevo  ulico ter  železnico. V dogovarjanju je ureditev nadvišanja cestišča v križišču Tovarniške/Zvezne ulice in sanacija dotrajane škarpe in varnostne ograje ob Cesti v Šmartno/Kovačevi ulici.

Ob izgradnji trgovskega centra Ikea je potrebna ustrezno načrtovana prometna ureditev vključno z rekonstrukcijo križišča Šmartinske ceste-hitre ceste in dela Bratislavske ceste (obe cesti ob avtocesti od Šmartinske ceste do Bratislavske in Bratislavske z rondojem pri Žitu). Pričakuje tudi dokončno ureditev Šmartinskega parka (namestitev večjega števila klopi in izgradnjo parkirišča ob Jarški cesti) in nadaljevanje gradnje večstanovanjskih objektov na območju Zelene jame.

bottom of page