top of page

Janez Moškrič

chrome_2018-12-18_16-10-23_edited.png

Intervju z Janezom Moškričem

Predsednik ČS Sostro

Janez Moškrič je rojen v Zadvoru, naselju, ki je po letu 1982 prenehalo obstajati, saj se je priključilo mestnemu delu takratne občine Ljubljana Moste – Polje, po zadnji lokalni ureditvi v letu 2001 pa je prebivalec Četrtne skupnosti Sostro. Po zaključku srednješolskega izobraževanja za naziv lesarski tehnik je odslužil vojaški rok in se zaposlil, v letu 2003 pa se je vpisal na Fakulteto za upravo in končal vse tri letnike visokošolskega študija. Poskušal se je kar najbolj angažirati v domačem družbenem in lokalnem okolju. Tako je leta 2002 postal četrtni svetnik in tudi predsednik Sveta ČS Sostro, kjer so se skupaj trudili, da bi ljudje prepoznali namen in pomen novonastalih četrtnih skupnosti. V obdobju 2006–2010 je bil mestni svetnik in skozi celotno obdobje ga vodi isti moto: enakomeren razvoj Mestne občine Ljubljana s poudarkom na četrtnih skupnostih, saj je v treh mandatih kot predsednik Sveta četrtne skupnosti spoznal, da ljudje potrebujejo sogovornika v svoji bližini. Zanj je pomembno, da se krajani med seboj poznajo, se povezujejo in si kolikor mogoče pomagajo. Leta 2010 si je ustvaril družino in je na prvem mestu ponosen na vsa tri »dekleta«, kot jim sam pravi, čeravno ga dveinpolletna najmlajša pregovarja, naj ne hodi v službo, ker bi si rada izborila več časa zase.

Sostro je znano po dobrih in zelo dejavnih društvih in na to je ponosen, saj so s skupnim povezovanjem in pomočjo dosegli marsikaj. Pravi, da se tega tudi z denarjem ne da poplačati ali kupiti. Člani različnih društev opravijo tisoče ur dela za skupno dobro. Njegov pogled naprej je pogled v zavedanju, da Ljubljana potrebuje zeleno, podeželsko, društveno dejavno četrtno skupnost, ki mora biti primerno razvita, da lahko kar največ ponudi vsem drugim prebivalcem Mestne občine Ljubljana, ki jim ni dano vsakodnevno doživljati lepot podeželja in obilja zelenja v svojem neposrednem življenjskem okolju. 

bottom of page