top of page

Smiljan Mekicar

tkPbAg8r_400x400.jpg

Intervju s Smiljanom Mekicarjem

Predsednik ČS Črnuče

Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, rojen v Murski Soboti, zaposlen na Ministrstvu za zdravje kot sekretar, vodja investicijskih projektov in javnih naročil za medicinsko opremo. Med letoma 1995 in 2005 je deloval v gospodarstvu, bil lastnik in direktor podjetja, ki se je ukvarjalo z mediji, RTV produkcijo, strateškim marketingom za velike gospodarske sisteme in turističnim destinacijskim managementom. Leta 2005 se je podal v državno upravo, naprej na Ministrstvo za gospodarstvo, kjer je na področju elektronskih komunikacij pripravil in realiziral projekt digitalizacije radiodifuzije v Sloveniji ter bil ob tem aktiven v komisijah in odborih v okviru EU komisije v Bruslju. Tam si je pridobil bogate mednarodne izkušnje in veliko dodatnega znanja. Zdaj se že šest let ukvarja z najzahtevnejšimi projekti investicij in javnih naročil v slovenskem zdravstvu, kjer je med drugim uspešno zaključil projekte Nove pediatrične klinike, ORL klinike, informatike v zdravstvu in vrsto uspešnih skupnih javnih naročil. Svoj prosti čas namenja kulturi in športu kot predsednik Zveze športnih društev Črnuče, več let je vodil Nogometno društvo Črnuče, prizadeva pa si tudi za spremembe in izboljšanje pogojev delovanja Plesne zveze Slovenije. V drugi polovici mandata 2010–2014 je prevzel vodenje Sveta ČS Črnuče, kjer si šteje za največji uspeh, da so premagali strankarske meje ter se skupaj posvetili potrebam krajanov in skupnim projektom četrtne skupnosti. To si želi ob izraženem zaupanju in ponovni izvolitvi v mandatu 2014–2018 nadaljevati in zaključiti ključne projekte, ki bodo prebivalcem črnuške četrti in tudi Ljubljane v ponos ter jim omogočili višjo kakovost življenja.

 

Prizadeval si bo za realizacijo več projektov za zagotavljanje varnih poti za pešce in kolesarje in večjih investicijskih projektov za večjo kakovost bivanja, ob tem pa še naprej skrbel za programsko bogato kulturno, športno, rekreacijsko in družabno dogajanje v četrtni skupnosti.

bottom of page