top of page

Marinka Plantan

48963697_2173616516036061_17547394603580

Predsednica SVS Škrilje / občina Ig (2014-2018)

Izkušnja Marinke Plantan

1.Kakšna je vaša ocena povezave med vašo vaško skupnostjo in Svetom v minulih 4 letih; kako bi povezavo izboljšali?

Ne morem se ravno pohvaliti, kajti udeležba in sodelovanje vaščanov je slabo in ni zanimanja. Sodeluje jih peščica, slaba je tudi povezava oziroma vključevanje  novih delov vasi, ki so bili včasih predeli vikendov. Veliko bolje bi bilo za vse, če bi se bolj povezali in tako lažje izpostavili težave, zahteve in prednosti vasi.

 

2. Kako ocenjujete povezavo med vaškimi sveti in občino?

Ne morem reči, da gre za kašno sodelovanje, bolje bi bilo temu reči, da gre za enosmerno moledovanje do občine, ker ni pravega posluha. Vasi oziroma trenutno predstavniki smo tisti, ki lahko občini ponudimo informacije za sodelovanje, vendar zato ni nikoli pravega posluha. Primer so plani, ki se jih oddala za prihodnje leto, pa mislim, da lahko rečem, da ni bilo nič od tega, kar smo naredili smo v lastni režiji, pa čeprav so zadeve tudi za interes občine. Taka oblika sodelovanja je izguba našega časa.

 

3. Kaj menite o ideji, da je županov občinski svet sestavljen iz predsednikov vaških svetov?

 Moje mnenje je, da bi SVS, župan in njegov aparat, morali dobiti nekajkrat letno in pogledati  realizacijo, kar pomeni urejenost občine in zadovoljstvo ljudi, v tem vidim tudi večjo povezavo vaščanov in SVS.

 

4. Ali v vaši vasi zbirate pobude vaščanov? Kakšna je vaša pobuda za izboljšanje razmer v vaši vasi?

 Konkretno na mene so se obračali  vaščani z zahtevami, ki so bile povsem njihov lastni interes, v tem primeru jih pomagam z napotitvami, ker tu ne vidim vloge SVS. Dvakrat letno skličemo sestanke, ki so  povezane s plani za razvoj vasi, vendar je udeležba slaba oziroma so udeleženci starejši prebivalci, ki nimajo nekih konkretnih predlogov. So pa  produktivni predlogi na delovnih akcijah, ki so tudi v okviru gasilcev in tam dogovorimo  pobudo ali nalogo, organizacija del  in priprava materialov  je v domeni SVS, neka peščica vaščanov pa sodeluje pri izvedbi.

Zadnji vaški sestanek ,ki smo ga imeli, je bil prvi v 8 letih, da je bila struktura mlajša populacija in so bili jasni kaj jih moti, kaj želijo in upam, da bomo šli v tej smeri, seveda z željo, oziroma verjamem da z novim županom. Prepričana sem, da se mora župan zamenjati ,ker zadeve kakršne so se morajo prevetriti.

 

5. Vaše vprašanje oz., kaj želite sporočiti gledalcem?

Čas ki ga živimo, je žal takšen, da postajamo vrtičkarji pa ne v pravem pomenu besede, pač pa individualno gledamo svoj delček in to prenašamo tudi na svoje potomce z klasičnim izgovorom, da nimamo časa.

Ko pa se dobimo skupaj in nekaj dobrega naredimo ali pa se samo srečamo in se imamo lepo, pozabimo na čas. Zato dajmo čas koristno izrabiti v družbi in za naše skupno dobro. 

bottom of page