top of page

RAZISKOVALNI PROJEKT „POVEJ“

 

Povej: Kako povezati lokalno skupnost, prisluhniti pobudam, in prispevati k izboljšanju razmer v državi?

 

Organizator: Zavod Rodna Zemlja, Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana

Avtorica in vodja projekta: Jasna Martinjak (podpredsednica SVS Visoko-Rogatec 2014-2018)

Kontakt: 041-790-757 , zavod.rodna.zemlja@gmail.com

 

O projektu

 

Ob zaključku mandata v Svetu vaške skupnosti Visoko-Rogatec izvajam raziskavo o sodelovanju in povezanosti v vaških, krajevnih in četrtnih skupnostih Slovenije,  nadaljujoč  v odgovarjajočih sredinah slovenskih političnih struktur..

 

Sem prostovoljka v Zavodu Rodna Zemlja, ustanovljenem leta 2008.

 

Ozadje:

Ko sem bila v letu 2014 povabljena v vaški Svet vaške skupnosti Visoko-Rogatec, kjer sem bivala 14 let, se s politiko sploh nisem ukvarjala, bila sem celo odklonilna. Ob prevzemu funkcije pa se je začelo moje raziskovanje, najprej lokalno. Vaški Svet naj bi se, po moji predstavi, predstavil vsem prebivalcem vaške skupnosti, da vedo, na koga se lahko obrnejo. In da bi imeli nek predal, kamor bi vaščani lahko oddajali pobude.

 

Medtem, ko so meseci in leta tekli, sem raziskovala tudi situacijo v Sloveniji in vznemirjalo me je dejstvo, da je prebivalstvo precej nepovezano s svojimi Sveti in prevladuje kultura nesodelovanja, nezadovoljstva in kritizerstva. Kot nekakšno ponošeno oblačilo preveva državljanke in državljane stališče, da je državni aparat zato, da krade nam državljanom in počne razne nesmisle, in da so le politiki zadolženi za odločanje in izvajanje sprememb in volja ljudstva ni preveč pomembna.

 

CILJ

S projektom osvetliti dejansko stanje in ga s svežo idejno zasnovo povezanosti prebuditi v večje sodelovanje prebivalstva z vladajočo strukturo.

 

POT DO CILJA

V prvi fazi I.dela smo k sodelovanju povabili predsednike vaških Svetov.

V drugi fazi I.dela smo se pogovarjali s predsedniki četrtnih Svetov MOL.

V tretji fazi I.dela projekta „Povej“ so k sodelovanju vabljeni predsedniki/ce slovenskih političnih strank.

S sogovorniki v obliki krajšega intervjuja spregovorimo o izkušnji delovanja v lokalnem okolju, ter povezanosti z ostalimi deležniki.

Nadaljujemo s poslanci in župani.

Projekt je zamišljen v 3. delih in 9. fazah, z zaključkom.
 

 

Raziskava na kratko:

 

Namen projekta: osvetlitev dejanskega stanja v slovenski lokalni politiki

 

Vizija: večja povezanost lokalne skupnosti s svojimi Sveti in občino

 

Strategija: spodbujanje k uresničenju vizije z raziskavo, ki stanje osvetljuje, sprejemanje pobud, in organizacija dogodkov.

 

Cilj projekta: Sodelovanje prebivalstva z lokalno politiko

---

Motiv in spodbuda: Moja izkušnja, zgoraj opisana dejstva in slogana (bivšega) predsednika vlade Marjana Šarca in predsednika države Boruta Pahorja skupaj: Človek-skupnost-država – Skupaj.

1. del projekta je bil predstavljen na tiskovni konferenci 29.1. 2019 v Hiši Eu.

Celoten obseg projekta zajema predvidoma 9 nivojev in traja do novembra 2019.

Namenjen je vsem državljanom in državljankam Slovenije in je na voljo na ogled na spletni strani www.rodnazemlja.eu do nadaljnjega. Z izsledki raziskave se seznanja slovenska javnost. 

 

Zaključek z drugo tiskovno konferenco je načrtovan v torek, 31.3.2020.

 

Zahvaljujem se za pozornost in se veselim sodelovanja,

 

Jasna Martinjak

in ekipa „Povej“

 

Zavod Rodna Zemlja, Visoko -Ig in Ljubljana, Slovenija, november/december 2018, 2019, 2020 

bottom of page