VEDENJE OSVOBAJA IN POVEZANOST JE MOČ ZA SPREMEMBE


POSEBNA PROŠNJA. INFORMACIJE ZBIRAMO ZA VSE NAS. PROSIM, POMAGAJ PRI ŠIRJENJU - VSE PREVEČ LJUDI JE VEZANIH NA GLAVNE MEDIJE, KI PA POROČAJO V SKLADU Z NAČRTOM GLOBALISTIČNIH ELIT.


GLEDE TEGA - POHVALA NOVINARKI VAL 202 TATJANI PIRC ZA PETKOVO (1.5.) CENTRIFUGO, kjer vendarle podvomi v ukrepe.https://val202.rtvslo.si/petkovacentrifuga/ (Na koncu bomo zmagali)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERVJU Z USTAVNIM PRAVNIKOM PROF. DR. ANDRAŽEM TERŠKOM:

Dolgo sva se dogovarjala, naposled dogovorila. Z veseljem predstavljam intervju z ustavnim pravnikom prof.dr. Andražem Terškom in priporočam ogled 1.07 h dolgega intervja. ki pokriva nekaj zanimivih tem: Knjiga prof. Terška Socialna ustavna demokracija, človekove pravice in svoboščine, ranljive skupine, kdaj se lahko pritožimo na evropsko sodišče, učinki svetovnega spleta, državljanska vzgoja v srednjih šolah in splošna razgledanost naroda na področjih, o katerih se v vsakdanjem življenju premalokrat sprašujemo in vanje poglabljamo, pa so del našega življenja.. Hvala prof.Andraž Teršek! Jasna Martinjak

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

LJUDSKI KORONSKI MANIFEST

Podnaslova:

Totalitarni obrat pri vladi: dva tedna karantene sta se prevesila v neskončnost

Najvišje telo bi moral biti referendum, a pod korono so ga še dodatno omejili
LJUDSKI KORONSKI MANIFEST Odbora za človekove svoboščine (tekst na spletni strani)

LJUDSKI KORONSKI MANIFEST Odbora za človekove svoboščine v video obliki skrajšana različica (7 min)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIPOROČAM PREGLED VSEBIN V FB SKUPINI ODBOR ZA ČLOVEKOVE SVOBOŠČINE

----------------------------------------------------------------------

ČUDOVIT PRISPEVEK PRIJATELJEV. PRIPOROČAMO OGLED.

CEPLJENJE- izjemno gradivo predvsem za vse, ki verjamejo, da so cepiva dobronamerna

Dr. Stanley Plotkin in vsebine cepiv (Hr.)


POZITIVNI PREMIKI V SVETU
Hvala, ker spremljaš in širiš informacijo. Podpri naša prizadevanja z nakazilom.

Skupina Odbor za človekove svoboščine in zavod Rodna Zemlja ter mnogi posamezniki, ki si prizadevamo za informiranje in dvig zavesti.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts