top of page
Vera Pisarenko.jpg

Ime projekta: Eksperimentalni nacionalni model izobraževanja XXI stoletja pod nadzorom Ruske akademije za izobraževanje

 

Leto (začetek in čas, ko je potekal/poteka): 1993-2020

 

Cilj: ustvariti nov model izobraževanja za XXI stoletje, ki otrokom in mladostnikom omogoča celovit razvoj njihove osebnosti in vključuje poleg splošnega izobraževanja umetnostne, glasbene, koreografske in športne programe. Otroci so soavtorji vzgojno-izobraževalnega sistema. Učenci sami dobesedno gradijo in oblikujejo tako svoj šolski življenjski slog kot prostor, v katerem živijo in študirajo.

 

 

organizacija:

ZVEZNA DRŽAVNA PRORAČUNSKA IZOBRAŽEVNA INSTITUCIJA

Internat za celostni osebnostni razvoj otrok in mladostnikov

(Pridružena šola UNESCO, ki jo UNESCO priznava kot enega najboljših pedagoških sistemov na svetu)

 

Država/regija: Ruska federacija, Krasnodarska regija, Tekos

 

Vrsta izobraževanja (formalno, neformalno, priložnostno):

Kompleks formalnega, neformalnega, priložnostnega izobraževanja

brezplačno

 

Stopnja izobrazbe (ISCED):

Nižje srednješolsko izobraževanje

Srednješolsko izobraževanje

Višje sekundarno neterciarno izobraževanje

Kratkošolsko terciarno izobraževanje

Bachelor ali enakovreden

 

Prisotnost v učnih načrtih (da ali ne, obvezna ali neobvezna) da

 

Ciljna populacija: otroci in mladostniki, stari od 9 do 10 let, ki predstavljajo veliko različnih narodnosti (nad 40 let), veroizpovedi, kulturnega in socialnega ozadja.

 

Opis, vsebina programa:

 

1. Državni program osnovnega in srednješolskega izobraževanja (ruski jezik, tuji jezik, zgodovina, matematika, biologija, kemija, fizika itd.)

2. Šport in telesna vadba (ruske borilne veščine, ljudski plesi, različni športi)

3. Estetska vzgoja (zborsko petje, poslikava, umetnost, ljudski ples, oblikovanje narodnih noš)

4. Obrt in osnovno delovno izobraževanje (pekarna, čebelnjak, vrtnarska, gradbena in gradbena delavnica)

 

Model združuje osnovni učni načrt srednje šole in posebne dejavnosti za kulturno, domoljubno, telesno in praktično učenje.

 

Izobraževalne programe za različne discipline, predmete in module oblikujejo in preizkušajo v šoli skupine znanstvenikov z različnih področij, učitelji, študenti in dijaki.

 

Inovativen model naprednega učenja, ki se uporablja v šoli, omogoča pridobitev srednje izobrazbe v 1-3 letih.

 

Brez učenja v razredih

Brez domače naloge

Personalizirano izobraževanje

 

Izobraževalni proces je organiziran po metodi poglobitve v vsebino.

 

Razredi, kjer lahko sodelujejo učenci različnih starosti, omogočajo vsem otrokom, da postanejo soavtorji pedagoškega procesa (otroci poučujejo otroke).

 

Prebujanje globljega domoljubja z uravnoteženo kombinacijo nacionalnega in mednarodnega, medetničnega in medverskega izobraževanja.

 

Vrste veščin, ki se prenašajo, in kakšen vpliv imajo na učence.

 

upravljanje časa, timsko delo in vodenje, samomotivacija, trde veščine, mehke veščine, delovne veščine, socialne veščine, napredne raziskovalne veščine

 

Zahteva učiteljev za prenos teh veščin.

Učitelji se usposabljajo po posebnem programu "Univerzalni učitelj". Vsak učitelj internata je usposobljen za strokovno poučevanje vsakega predmeta srednješolskega kurikuluma.

 

Tako mladi kot izkušeni učitelji izvajajo znanstveno-raziskovalne dejavnosti na različnih področjih metodike, pedagogike, psihologije, zgodovine, filozofije.

 

Ocena učinka (na socialne, čustvene in akademske rezultate, učinkovitost za razvoj nekognitivnih veščin)

 

Diplomant/ka Šole je harmonična in zaokrožena osebnost z visokim intelektualnim in ustvarjalnim potencialom.

S sodelovanjem in ustvarjanjem vrednosti za skupnost otroci iz različnih delov Rusije in tujine gradijo med seboj močne večkulturne odnose, ki temeljijo na spoštovanju njihovih kultur, jezikov in tradicij.

 

Vera Pisarenko, 2020

bottom of page