top of page
volitve.jpg

Svoboden pozdrav

jasna in volitve 2022

 

Sami smo so-ustvarjalci naših življenj.

Ljubezen prednikov teče v naših venah.

Zavedanje je visoko. Domorodni nosimo plamen svobode, ki prižiga iskrice v srcih naših čudovitih ljudi, pridnih in klenih Slovenk in Slovencev.

  • Facebook

:jasna in volitve 2022

Sami smo so-ustvarjalci naših življenj.

Ljubezen prednikov teče v naših venah.

Zavedanje je visoko. Domorodni nosimo plamen svobode, ki prižiga iskrice v srcih naših čudovitih ljudi, pridnih in klenih Slovenk in Slovencev.

 

*

Pot življenja me je oblikovala do danes, ko v pomoč slovenskemu narodu postavljam/o Vaške večere za gradnjo Lokalnih podpornih skupin, kjer se ob pomoči znanja členov in starešin Starovedske skupnosti oblikuje vzporedna svobodna družba in uveljavlja pristna volja ljudstva.

Z vsem bitjem sem predana poslanstvu.

 

Mati treh odraslih sinov sem lani postala babica prvemu vnučku.

 

Rojenci so vedno bili in so moja ljubezen, navdih in motivacija za določene korake v življenju. eden njih je tudi odločitev za Rodovno šolo v Sloveniji.

Izkušnja Rodovne šole v Rusiji mi je dala nov pogled na odnos do odraščajočega človeškega bitja.

 

Smo predstavniki svoje rodovne linije prednikov in v sebi nosimo genski spomin, ki nam daje vso potrebno znanje in informacije, da lahko polno in povsem suvereno upravljamo s svojimi življenji. Potrebno je zelo malo - osvoboditi se je strahu in nevednosti.

 

Moj pogled na volitve:

volitve so sistemska igra, ki ima vsaj dva zorna kota. en je ta, ki nam ga "prodajajo" skozi sistem in njegove medije, drug pa je pogled skozi zdravo kmečko pamet - nesistemski.

Hkrati igro volitev vidim kot projekt, ki poteka dva meseca, zgodi se navidezni vrhunec in potem živenje teče dalje.

Dobro se je zavedati, da svoja živenja krojimo sami. Pričakovanje, ki ga gojimo do politike raje preusmerimo v delovanje. Svoja živenja rešujmo sami.

Prav tako usvojimo stav, da je naš svoboden korak in dih naša nedtuljiva pravica. Tega se z zakoni ne da odrejati.

 

Naša svoboda je v naši glavi.

 

*

Moje zavzemanje

je opolnomočenje posameznika, kar počnemo na vaških večerih, ki temeljijo na domorodstvu.

V igro volitev vstopam, da lahko še glasneje govorim/o o stranpoteh in nepravilnostih v sistemu ter rešitvi – vzporedni družbi. Podpiram Zavezništvo Osvobodimo Slovenijo, katerega pobudnik je :andrej :šiško, ki razkrinkava nepravilnosti v sistemu ter že dolgo razkriva slovensko zgodovino mogočnega samostojnega svobodnega naroda, ki res smo. Na poti volitev vidim možnost, da o tem glasneje govorim.V Zavezništvu delujem kot ambasador domorodstva, povezovalka (Gibanje Triglav) in členica za stike z javnostmi.

 

Moje družbeno zavzemanje traja od 2003. leta (19 let), od prvih korakov za Rodovno šolo in rodovne vasi v Sloveniji, preko izkušnje v lokalni politiki in raziskave o povezanosti v lokalni politiki (#Povej) in s tem želje po izobraževanju ljudi o večji vključenosti v na lokalni ravni - do raziskave o ozadju korone in povezovanja neparlamentarnih strank, gibanj in posameznikov v Gibanje Triglav, ki sem ga sprva pod delovnim imenom Povezava za suverenost pokrenila aprila 2020.

 

Igra volitev

je vnaprej načrtovana, režirana in točno določeno usmerjena igra, ki ljudem daje lažen občutek, da sodelujejo pri izbiri človeka/ljudi, ki naj bi zastopali njihove/naše interese na velikem odru javne uprave. Z mogočnim orodjem javnih medijev ljudi dobesedno "daljinsko vodi".

Lahko bi rekla, da je nepoznavanje korenin nekega naroda v sodelovanju s sistemskimi politikami (kot je obvezno brezplačno šolanje) lahko razlog za popolno zaslepljenost in slepo uboganje navidezne avtoritete.

 

:andrej :šiško

 

Je  človek, mož, oče, Slovenec, ki je velik del svojega življenja posveča raziskavi naše prave zgodovine in o tem piše knjige, ki bi si jih moral prebrati vsak zaveden Slovenec. Deluje povezovalno in na letošnjih volitvah je pobudnik Zavezništva Osvobodimo Slovenijo - ZOS, ki ga sestavlja več političnih strank, društev in civilnih iniciativ, ki imajo za svoj cilj doseči temeljite spremembe v politiki in posledično v družbi.

 

Kandidiram tudi sama

 

https://www.rtvslo.si/slovenija/med-programskimi-izhodisci-zaveznistva-osvobodimo-slovenijo-tudi-ukinitev-pct-pogoja/611106

https://pravda.si/post/621228/ustanovljeno-zaveznistvo-osvobodimo-slovenijo-zos-gre-za-predvolilno-koalicijo-neparlamentarnih-strank-ter-gibanj

Skozi dejavnost Vaških večerov se zavezam za gradnjo Lokalnih podpornih skupin. Preberi več.

 

 

:jasna :martinjak

www.rodnazemlja.eu

www.gibanjetriglav.si

https://osvobodimo.si/

274967110_368387668445763_2341653770722459940_n.jpg

Stik

Povežimo se v dopolnjevanju in skupnem delovanju.

bottom of page