O nas

Sem Rodna, plodna Zemlja! Ustvarjam vizijo - rast slovenske korenine, iz moje prsti vse vzklije!

Rodna Zemlja je organizacija, nastala leta 2008 kot odgovor na potrebo sodobnega mestnega človeka po stiku z naravo in razvoju njegovega celostnega potenciala.

V Rodni  Zemlji  delujemo usklajeni različni aktivni mediji, povezovalci, pospeševalci, skrbniki sožitja in rasti, ki delujemo pod zavezo spoštovanja vsega živega, vsakega človeškega bitja v skladu z zakoni narave.

Silva P. se prva predstavi v krogu.JPG

Naše temeljne vrednote

Delujemo po načelih permakulture (naravna načela na vseh področjih življenja in delovanja), Znanosti Razlikovanja (prepoznavanje in spoštovanje osebnosti (HD), človečnosti, zavedanju in spoštovanju korenin, enakopravnosti spolov, naravnih ritmov, spoštovanja vsega živega, spoštovanju drugačnih stališč, mnenj, pogledov, v duhu povezovanja in skupnega delovanja, naravne medicine (ohranjanja zdravja- hrana naj ti bo zdravilo in zdravilo naj ti bo hrana) , spodbujanja menjave časa in predmetov, ponovne uporabe predmetov, zaupanja skozi delovanje, gradnja odnosov, zavedanja, da politika in sistem služi ljudstvu!

Vizija

 

Zavod Rodna Zemlja je bil ustanovljen leta 2008 z namenom ustanovitve, razvoja in podpore Rodovne šole; ustanovitve, razvoja in podpore ekoloških rodovnih vasi in ekološkega kmetovanja; uresničevanje trajnostnega razvoja; spodbujanje aktivnega državljanstva in izobraževanja.

rz.jpg

Poslanstvo
 

Med politiko in ljudstvom zija vrzel iz preprostega razloga, ker ljudje verjamejo, da so politiki pomembnejši od njih. Zavod Rodna Zemlja deluje z namenom, da zmanjša to vrzel in jo postopoma zaceli. Ozaveščamo posameznika (in predvsem ranljive skupine), da je pomemben, najpomembnejši del svojega mikro okolja. Naš pristop je celostno izobraževanje po svojstvih in načelih Rodovne šole. Otroci so enako pomemben del soustvarjanja procesa kot odrasli - sodelujejo, upravljajo in vodijo. Ne poudarjamo starostnih razlik. Bistveni so čisti, spoštljivi in iskreni odnosi, čemur redno posvečamo pozornost. Prepoznavamo kvalitete v ljudeh in povezujemo, da vsak pozna svoje mesto in namen na Zemlji. Zelo pomembno je tudi širjenje duha in kulture naroda - zavedamo se svojih korenin in jih spoštujemo, kar je eden osnovnih pogojev za celost človeka in naroda.