ZAVOD RODNA ZEMLJA

Rodna Zemlja je zavod, ustanovljen leta 2008 s prvotnim namenom vzpostavitve Rodovne šole in rodovnih/ekoloških vasi v državi, kot je opisano v zbirki Zveneče cedre Rusije avtorja V. Megreja (Založba Žarek)

Zavod je ustanovila ljudska pobuda Soustvarjanje (2005).

Temeljne vrednote 

Delujemo po načelih človečnosti, zavedanju in spoštovanju korenin, naravnih ritmov, medsebojnega spoštovanja, sprejemanja drugačnih stališč, mnenj, pogledov, v duhu povezovanja in skupnega delovanja, enakopravnosti spolov, Znanosti Razlikovanja (prepoznavanje in spoštovanje osebnosti ('Human Design'), naravne medicine (ohranjanja zdravja- hrana naj ti bo zdravilo in zdravilo naj ti bo hrana) , spodbujanja menjave časa in predmetov, ponovne uporabe predmetov, zaupanja skozi delovanje, gradnjo odnosov ter zavedanja, da politika in sistem služi ljudstvu!

Predstava

Rodna Zemlja je organizacija, nastala leta 2008 kot odgovor na potrebo sodobnega mestnega človeka po stiku z naravo in razvoju njegovega celostnega potenciala skozi ustanovitev, razvoj in podporo Slovenske Rodovne Šole; ustanovitev, razvoj, podporo in/ali oživitev rodovnih vasi in naravnega kmetovanja; ozaveščanje in izobraževanje o domorodstvu skozi oživljanje slovenskih zgodovinskih dežel Primorja, Krajnske, Štajerske, Koroške in Prekmurja, Beneške in Bezjaške Slovenije.

Način dela

Med politiko in ljudstvom zija vrzel iz preprostega razloga, ker ljudje verjamejo, da so politiki pomembnejši od njih. Zavod Rodna Zemlja deluje z namenom, da zmanjša to vrzel in jo postopoma zaceli. Ozaveščamo posameznika, da je pomemben, najpomembnejši del svojega najožjega okolja. Naš pristop je celostno izobraževanje po svojstvih in načelih Rodovne šole. Otroci so enako pomemben del soustvarjanja procesa kot odrasli - sodelujejo, upravljajo in vodijo. Ne poudarjamo starostnih razlik. Bistveni so čisti, spoštljivi in iskreni odnosi, čemur redno posvečamo pozornost. Prepoznavamo kvalitete v ljudeh in povezujemo, da človek pozna svoje mesto in namen na Zemlji. Zelo pomembno je tudi širjenje duha in kulture naroda - zavedamo se svojih korenin in jih spoštujemo, kar je eden osnovnih pogojev za celost človeka in naroda.

Zgodba

rz.jpg