Poslanstvo

je podpora oživitvi slovenskih zgodovinskih dežel, slovenskemu domorodstvu in s tem svobodnemusuverenemu življenju  slovenskega naroda in ljudstva Slovenije!

 

Temeljne vrednote

Delujemo po načelih človečnosti, zavedanju in spoštovanju korenin, naravnih ritmov, spoštovanja vsega živega, spoštovanju drugačnih stališč, mnenj, pogledov, v duhu povezovanja in skupnega delovanja, enakopravnosti spolov, Znanosti Razlikovanja (prepoznavanje in spoštovanje osebnosti (Human Design), naravne medicine (ohranjanja zdravja- hrana naj ti bo zdravilo in zdravilo naj ti bo hrana) , spodbujanja menjave časa in predmetov, ponovne uporabe predmetov, zaupanja skozi delovanje, gradnjo odnosov ter zavedanja, da politika in sistem služi ljudstvu!

Vizija

Rodna Zemlja je organizacija, nastala leta 2008 kot odgovor na potrebo sodobnega mestnega človeka po stiku z naravo in razvoju njegovega celostnega potenciala skozi ustanovitev, razvoj in podporo Rodovne šole; ustanovitev, razvoj, podporo in/ali oživitev ekoloških rodovnih vasi in ekološkega kmetovanja; spodbujanje aktivnega državljanstva in izobraževanja skozi oživljanje slovenskih zgodovinskih dežel Primorja, Krajnske, Štajerske, Koroške in Prekmurja.

Način dela

Med politiko in ljudstvom zija vrzel iz preprostega razloga, ker ljudje verjamejo, da so politiki pomembnejši od njih. Zavod Rodna Zemlja deluje z namenom, da zmanjša to vrzel in jo postopoma zaceli. Ozaveščamo posameznika, da je pomemben, najpomembnejši del svojega najožjega okolja. Naš pristop je celostno izobraževanje po svojstvih in načelih Rodovne šole. Otroci so enako pomemben del soustvarjanja procesa kot odrasli - sodelujejo, upravljajo in vodijo. Ne poudarjamo starostnih razlik. Bistveni so čisti, spoštljivi in iskreni odnosi, čemur redno posvečamo pozornost. Prepoznavamo kvalitete v ljudeh in povezujemo, da vsak pozna svoje mesto in namen na Zemlji. Zelo pomembno je tudi širjenje duha in kulture naroda - zavedamo se svojih korenin in jih spoštujemo, kar je eden osnovnih pogojev za celost človeka in naroda.

rz.jpg