top of page

RODNA ZEMLJA

                      dobrodošli 

Poslanstvo

vzpostavitev novih temeljev družbe na domorodni/ljudovladni osnovi.

 

  • Negujemo naraven način življenja

  • Družinam nudimo oporo pri "vzgoji in izobraževanju" otrok/rojencev.

  • Na Vaških večerih izobražujemo o domorodstvu/ ljudovladi in gradimo domorodne Svete

VAŠKI VEČER
LJUDSKA PESEM
rz.jpg
bottom of page