top of page
tomoko-uji-kxvn1ogpTtE-unsplash.jpg

RODOVNA ŠOLA 

za otroke,

starše

in zaposlene v šolstvu

Rodovna šola predstavlja nov način srečevanja ljudi v postopku pridobivanja znanja.
Spoštuje dediščino prednikov, predvsem jezik in kulturo ter s tem krepi zavedanje pomena pripadnosti narodu. Prebuja njegova praznanja in jih ponovno umešča v vsakdanje življenje.


Z velikim poudarkom na čistih in iskrenih odnosih omogoči pristno srečevanje, pri katerem je hitrost misli ob prisotnosti neokrnjenega okolja velika.


Otroci se počutijo sproščeno in svobodno. Lahko postavljajo poljubna vprašanja, se prosto gibljejo, odhajajo in prihajajo. Odstranjujejo se tudi take namišljene ovire, kot so starostne razlike; trud gre v smeri, da se pojma starosti sploh ne uporablja.

bottom of page