top of page

ZAVOD RODNA ZEMLJA, Pisalnica

 

Vzorec besedila za pošiljanje pripombe/komentarja na:

 

PREDLOG PREDPISA

PRAVILNIK O DOLOČITVI PROGAMA CEPLJENJA IN ZAŠČITE Z ZDRAVILI ZA LETO 2023

 

Spoštovani bralec/bralka!
 

Ali veš, da je pravkar v obravnavi predlog pravilnika o določitvi Programa cepljenja za leto 2023?


 

Ali veš, da je v programu priporočeno cepljenje za otroke in dijake proti covid-19?


 

Ali veš, da je v programu obvezno cepljenje za vse zaposlene?


 

Danes do konca dne je še čas, da oddaš pripombo/ komentar na predlog, ki bi peljal v obvezno cepljenje proti covidu za zaposlene. Poglej pod program 3, za zaposlene.

https://e-uprava.gov.si/si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=15769

Vzemi si minutko in piši stranki Svoboda, ki namerava po skrajšanem postopku sprejeti obvezno cepljenje kot pogoj za delo. Možnost podati mnenje je uradno samo še danes.

DOLŽNOST in ODGOVORNOST je podati pripombe in zastaviti vprašanja glede omenjenega pravilnika. ZATO NE ODLAŠAJ in piši odločevalcem:

 https://e-uprava.gov.si/si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=15769

ČAS IMAŠ LE ŠE DANES, 14.7.2023

(Vzorec je pripravljen na podlagi besedila, ki ga je pripravila Romana Brzin in preko Irene Roglič Kononenko posredovala Vesna Kastelic. Vsebuje dve različici. Po želji ustrezno popraviti obliko spola in vaše ime v podpisu)

 

Vzorec 1

 

Pozdravljeni, kot aktiven/na državljan/ka želim dobiti predhodne odgovore na sledeča vprašanja:

 

1. Ali je narejena analiza cepljenja proti covid 19?

2. Na podlagi česa boste nabavili cepiva, pri katerih je potrebno začeti s postopki javnega naročanja pred uveljavitvijo Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2024, če še nimate analize cepljenja proti covid-19?

3. Zakaj ste v programu za vse otroke in dijake priporočali cepljenje proti covid-19, če je smrtnost za omenjeno bolezen le 0,14% z?

4. Potrebujem podatke o sestavinah, ki so v vseh cepivih, predvsem pa za cepivo covid-19, saj zaradi alergij ne smem uživati določenih sestavin.

5. Želim izvedeti podatke o smrtih in hujših stranskih učinkih cepljenja proti covid-19.

6. Iz osnutka se črtajo priporočljiva cepljenja predšolskih otrok  proti: 

pnevmokoknim okužbam

klopnemu meningoencefalitisu (v nadaljnjem besedilu: KME)

gripi

covid-19

 

Najlepša hvala za vaše iskrene odgovore, ki temeljijo na skrbi za zdravje vseh nas, ki živimo v Sloveniji.

PREPOVEDUJEM SPREJETJE PROGRAMA CEPLJENJA »Program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2023«, dokler ne prejmem verodostojnih in argumentiranih odgovorov na zgornja vprašanja.

 

V skrbi za zdravje vseh nas v državi in tudi vseh vas, ki odločate o zdravju vseh prebivalcev v naši Sloveniji, vas lepo pozdravljam.

S spoštovanjem, Ime Priimek

 

Vzorec 2


 

Pozdravljeni!


 

Po temeljiti preučitvi pravilnika »Program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2023« vam zastavljam naslednja vprašanja:

1. Kdaj je bila narejena analiza cepiva in cepljenja proti covid 19? Navedite izvajalca, datum in rezultate.

2. Na podlagi česa boste smiselno nabavili cepiva, pri katerih je potrebno začeti s postopki javnega naročanja pred uveljavitvijo Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2024, če še nimate analize cepljenja proti covid-19?

3. Navedite smiselnost in potrebnost v programu priporočenega cepljenja proti covid-19 za vse otroke in dijake ob predpostavki 0,14% smrtnosti omenjene »bolezni« ?

4. Kje pridobim/o podatke o sestavinah cepil za vsa našteta cepiva, predvsem pa za cepivo covid-19?

5. Kje najdem/o podatek o smrtih in hujših stranskih učinkih cepljenja proti covid-19?

6. Iz osnutka se črtajo priporočljiva cepljenja predšolskih otrok  proti: 

pnevmokoknim okužbam

klopnemu meningoencefalitisu (v nadaljnjem besedilu: KME)

gripi

covid-19


 

Kot aktiven/a državljan/ka zahtevam odgovore na zgoraj zastavljena vprašanja v najkrajšem možnem času, vsekakor pa pred sprejetjem »Program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2023« . V nasprotnem primeru vam PREPOVEDUJEM POTRDITEV omenjenega programa cepljenja.


 

V skrbi za zdravje vseh prebivalcev naše države in pričakovanju odgovora vas lepo pozdravljam!


 

Tvoj podpis

_______________

Obvestilo bralcu: 

Besedilo "Vzorec 1" je izboljšano/pripravljeno na podlagi vzorca, poslanega od Irene Roglič Kononenko in prejetega preko Vesne Kastelic. Besedilo "Vzorec 2"je pripravljeno/izboljšano na podlagi vzorca, ki ga je pripravila Romana Brzin in je posredovano prek istega naslova.

Na voljo je možnost pristopa k skupnosti Rodna zemlja, kjer delujemo že 20 let, kot zavod letos beležimo 15 let.

rz.jpg
bottom of page