top of page

Članstvo v Zavodu

Splošni pogoji članstva v Zavodu Rodna Zemlja

Zavod Rodna Zemlja

Zavod Rodna Zemlja je organizacija, ki razvija in krepi suverenost posameznika in zavedanje domorodstva.  Z različnimi  izobraževalnimi vsebinami in učnimi pristopi opolnomoči posameznika v  smeri suverenosti in osebne rasti.

Članstvo v Zavodu Rodna Zemlja

 

Članstvo v Zavodu Rodna Zemlja je namenjeno vsem in vsakomur, ki želi okrepiti svoje poznavanje suverenosti posameznika in mimogrede osebnostno rasti.

Zavod omogoča svojim članom udeležbo na dogodkih zavoda, jim v skladu z dostopnostjo gradiv nudi dostop do strokovnih vsebin,  članskih novic in izdaj zavoda.

1. člen

Včlanitev v Zavod Rodna Zemlja ter članstvo v njem je prostovoljno. Nov član zavoda postane kdorkoli, ki podpira namen in delovanje zavoda, izpolni pisno ali spletno pristopno izjavo ter poravna prvo članarino.

Potrditev nadaljnjega članstva obstoječi član potrdi, ko poravna letno članarino pred začetkom novega koledarskega leta ali najkasneje do konca 2. meseca novega koledarskega leta. Članarina velja od dneva poravnane članarine za celotno koledarsko leto in še dva meseca v naslednjem koledarskem letu, če je bila poravnana od 1. do vključno 9. meseca v koledarskem letu. Članarine poravnane v 10. do vključno 12. mesecu veljajo od dneva poravnane članarine za naslednje koledarsko leto in še dva meseca kasnejšem letu.

Primer: Če član plača članarino 7. 3. 2022, članarina velja do 28. 2. 2023. Če član plača članarino 27. 10. 2022, članarina velja do 28. 2. 2023.

Pogoji in varovanje osebnih podatkov

1. člen

Posameznik z izpolnjeno spletno pristopno izjavo ter plačilom članarine izjavlja, da je seznanjen s Splošnimi pogoji članstva v Zavodu Rodna Zemlja  (objavljenimi na https://www.rodnazemlja.eu/clanstvo-splosni-pogoji) in se z njimi v celoti strinja.

Z izpolnjeno spletno pristopno izjavo ter plačilom članarine se član strinja s pogoji zasebnosti (objavljenimi na https://www.rodnazemlja.eu/varovanje-osebnih-podatkov) ter da se njegove stične podatke uporablja za sporočanje in pošiljanje informacij o dogodkih Zavoda, novostih ter spremembah.

Pridobljene podatke bo Zavod Rodna Zemlja uporabljal in varoval skladno z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679), zakonom, ki ureja varstvu osebnih podatkov, ter skladno s politiko Varstva osebnih podatkov, ki je dostopna na https://www.rodnazemlja.eu/varovanje-osebnih-podatkov.

Prenehanje članstva v Zavodu Rodna Zemlja

3. člen

Članstvo v zavodu preneha, ko član poda izjavo, da ne želi biti več član, če ne plačuje letne članarine ali če se ga izključi, ker ne deluje v skladu z nameni ali interesi zavoda. Izključitev članov se obravnava in potrdi na seji Sveta zavoda. V primeru pisne izjave o izstopu ali izključitve se članarina ne vrača.

Članarino se vrne v primeru, če se članstvo prekine znotraj 30. dni po plačilu članarine. Rok za vračilo članarine je 7 dni od oddaje izjave o prekinitvi članarine.

Prekinitev članarine se sporoči na zavod.rodna.zemlja@gmail.com  z izstopno izjavo, ki jo pošljete z elektronskega naslova, ki ste ga navedli ob pristopu

Sporočanje in obveščanje članov Zavoda Rodna Zemlja

4. člen

Člani Zavoda Rodna Zemlja bodo prejemali obvestila o delovanju Zavoda Rodna Zemlja  ter informacije, ki so povezane z vsebino delovanja zavoda. Obveščeni bodo na elektronski naslov ali po telefonu.

Vsebine za člane zavoda bodo objavljene na spletnih straneh https://www.rodnazemlja.eu/napovednik.

Člani Zavoda Rodna Zemlja sporočajo svoje predloge in pripombe glede članstva in delovanja zavoda znotraj skupnostnega pogovora  na telegram klepetu ali na elektronski naslov zavod.rodna.zemlja@gmail.com

Pomembni dokumenti in povezave

5. člen

Tukaj so zbrani uradni dokumenti Zavoda Rodna Zemlja. Akt o ustanovitvi, Statut, pristopna  in izstopna izjava.

rz.jpg
bottom of page