top of page

Izobraževalno povezovalen dogodek

ZAPIS DOGODKA

Spoštovani skrbniki Vaških večerov

Milenka Štemberger <milenka.stemberger@gmail.com>,
Ksenija Lakota Zajič <unixes8@gmail.com>,
Vili Uršič <viursic@proton.me>,
Kristina Bomeštar <kristy.puncka@gmail.com>,

Tina Lešnik tina.lesnik87@gmail.com
Maja Pogačnik <art@majapogacnik.de>,
Matej Stegel <matej.stegel@purgator.si>,
Andreja Kotnik <akotnik5@gmail.com>,
Marjetka Friedl <megifriedl@gmail.com>,

ziga.birsa@gmail.com,

:Blaž :Cegnar <red4rod@gmail.com>,

Srečko Prislan srecko.prislan@gmail.com 

deželni povezovalci

Ivan Bolfek <ivanbolfek83@gmail.com>

gost :andrej :šiško
Samo <samo@hervardi.com>,
in opravičeni odsotni
Gašper <gape@gape.org>,

GK <gregor.kamin@gmail.com>
indigobeauty.lara@gmail.com

Mitja Gerzevič <mitja.gerzevic@gmail.com>

lilijana pozderec <miss.lillyjane7@gmail.com>

ursatara75@gmail.com 


 

v soboto, dne 12.Listopada 2022 smo se zbrali v Okoljskem centru na Trubarjevi 50 v Ljubljani, da se med seboj spoznate, da pridobite dodatna znanja o našem domorodstvu in da vsi skupaj čim bolj sodelujemo. 

 

Velja zahvala vaši udeležbi.
 

Tukaj nanizam ključne besede vaše misli ob začetku in vaš vtis ob zaključku dogodka:

Milenka Štemberger, Koper: Vaški večeri, Zdrava družba, STO, Domorodstvo - kako?/

Se družimo, si izmenjujemo..
Ksenija Lakota Zajič, Koper: 12, STO, pomoč.../

Smo na pravi poti..,
Vili Uršič, Nova Gorica: 28 pobudnikov, svet starešin.../

 več kot dobrodošel večer; Izmenjava stikov

Jure Leban, Nova Gorica: je tu iz zanimanja
Kristina Bomeštar, Sežana: Skrbnica, šolstvo. Trenja, proces/

Zadovoljna..

Tina Lešnik, Sežana: skrbi za e-poštne naslove, pomoč..,/

pobuda za spoznavanje členov vseh skupin
Maja Pogačnik, Sežana: V živo je neprecenljivo../

Menjalni krog.
Matej Stegel, Postojna: Vsak dan nas je več; navezava Sežana
Andreja Kotnik, Postojna: Vesela povezovanja in menjalnega kroga..
Marjetka Friedl, Kamnik: Skupna točka njihove skupine je zemlja, pomaga ji Kristina Segel, povezana je s Škofjo Loko (:gregor :kamin),

Žiga Birsa: Nov skrbnik za Vaški večer Žalec

:Blaž :Cegnar: Čim večkrat v živo/

Nov skrbnik za Vaški večer Laško..

pobuda za stike ljudi, ki jih Vaški večer v Laškem lahko zanima

Srečko Prislan: Nov skrbnik za Vaški večer Zg. Savinjska Dolina/

dobro je, da poznamo delo en drugega

Ivan Bolfek: Potrebno je spremljat sistem, kaj počnejo,

Andrej Šiško: Prestavil je slovensko ljudovlado.

Jasna Martinjak: voditeljica srečanja;

na Vaških večerih gradimo Svete domorodstva (vaške, krajevne, mestne, okrajne, deželne)

Pobude:

- vključiti mlade do 30 let v delovanje

- 3.12. Ljubljana predstavitev domorodstva

- 21.12. skupno praznovanje vseh skupin Vaških večerov

- skupno delovanje vseh skrbniških trojk Vaških večerov

- Prosinec Prekmurje 

predstavitev domorodstva

- prostovoljni prispevki/ pojezde

-pomembna je slovenščina

- menjalni krog

Naloge:

Potrebno je obvestilo mednarodni skupnosti dat na dežele.si

Ustvariti kratek nagovor na A5

Novo ustvarjeno:

telegram klepet vseh skrbnikov

SKRBNIŠKE TROJKE PO DEŽELAH:

PRIMORJE

Koper: Mitja Gerzevič, Milenka Štemberger, Ksenija Lakota Zajič 
Nova Gorica: Vili Uršič, Jure Leban, Irena
Sežana: Kristina Bomeštar, Tina Lešnik, Maja Pogačnik

KRAJNSKA
Postojna: Matej Stegel, Andreja Kotnik, Nina Vanita Hočevar

Kamnik: Marjetka Friedl, Kristina Segel

Škofja Loka: :gregor :kamin, 

Ljubljana: zbiramo pobude za skrbniško trojko

ŠTAJERSKA

Žalec: Žiga Birsa

Laško: :Blaž :Cegnar

Zg. Savinjska Dolina: Srečko Prislan

Maribor: Ivan Bolfek

PREKMURJE

Lilijana Pozderec

Urška

Povpraševanja za nove ali oživljanje Vaških večerov:

- Sevnica

- Krško

- Velenje

- Ljubljana

- Polzela

bottom of page