top of page

Rodna Zemlja je zavod, ustanovljen leta 2008 s prvotnim namenom uresničenja zamisli Rodovne šole in rodovnih/ekoloških vasi v državi, kot je opisano v zbirki Zveneče cedre Rusije avtorja V. Megreja (Založba Žarek)

Zavod je ustanovila ljudska pobuda Soustvarjanje (2005).

Temeljne vrednote 

Delujemo po načelih človečnosti, zavedanju in spoštovanju korenin, naravnih ritmov, medsebojnega spoštovanja, sprejemanja drugačnih stališč, mnenj, pogledov, v duhu povezovanja in skupnega delovanja, enakopravnosti spolov, Znanosti Razlikovanja (prepoznavanje in spoštovanje osebnosti ('Human Design'), naravne medicine (ohranjanja zdravja- hrana naj ti bo zdravilo in zdravilo naj ti bo hrana) , spodbujanja menjave časa in predmetov, ponovne uporabe predmetov, zaupanja skozi delovanje, gradnjo odnosov ter zavedanja, da politika in sistem služi ljudstvu!

Predstava

Rodna Zemlja je organizacija, nastala leta 2008 kot odgovor na potrebo sodobnega mestnega človeka po stiku z naravo in razvoju njegovega celostnega potenciala skozi ustanovitev, razvoj in podporo Slovenske Rodovne Šole; ustanovitev, razvoj, podporo in/ali oživitev rodovnih vasi in naravnega kmetovanja; ozaveščanje in izobraževanje o domorodstvu skozi oživljanje slovenskih zgodovinskih dežel Primorja, Krajnske, Štajerske, Koroške in Prekmurja, Beneške in Bezjaške Slovenije.

Način dela

Med politiko in ljudstvom zija vrzel iz preprostega razloga, ker ljudje verjamejo, da so politiki pomembnejši od njih. Zavod Rodna Zemlja deluje z namenom, da zmanjša to vrzel in jo postopoma zaceli. Ozaveščamo posameznika, da je pomemben, najpomembnejši del svojega najožjega okolja. Naš pristop je celostno izobraževanje po svojstvih in načelih Rodovne šole. Otroci so enako pomemben del soustvarjanja procesa kot odrasli - sodelujejo, upravljajo in vodijo. Ne poudarjamo starostnih razlik. Bistveni so čisti, spoštljivi in iskreni odnosi, čemur redno posvečamo pozornost. Prepoznavamo kvalitete v ljudeh in povezujemo, da človek pozna svoje mesto in namen na Zemlji. Zelo pomembno je tudi širjenje duha in kulture naroda - zavedamo se svojih korenin in jih spoštujemo, kar je eden osnovnih pogojev za celost človeka in naroda.

ZGODOVINA

V letih 2005 in 2007 smo izvedli prva obiska na Rodovni šoli v Rusiji, sledile so predstavitve po slovenskih šolah in občinah, ter trije neuradni poskusi v šole v naravi (2009) in en uraden projekt na eni ljubljanskih srednjih šol. Izvedli smo tudi tabor v naravi v sodelovanju z enim slovenskih mladinskih domov (2012).

V letih 2013-2017 so bili organizirani dogodki za samske, ki jih zanima življenje v naravi.

V letu 2017 smo s prvo, mednarodno videoserijo Tvoje sijoče zdravje / Your Vibrant Health v sodelovanju z 22 strokovnjaki z vsega sveta povzeli najboljše naravne prakse za ohranjanje zdravja (Izdaja je v pripravi)..

Ob 10 letnici delovanja v letih 2018/19 Rodna Zemlja izvaja projekt "Povej: Kako povezati lokalno skupnost, prisluhniti pobudam in izboljšati razmere v državi. " Projekt je namenjen povečanju vključevanja prebivalstva v lokalne politike.

V letu 2020 kot odgovor na situacijo v državi povezujemo aktiviste v Gibanje Triglav; nastane dokumentarec Razkrito ozadje Korone.

V letu 2021 začnemo  z Vaškimi večeri in nadaljnjim oživljanjem slovenskih zgodovinskih dežel.

V letu 2022 izrazito podpremo razvoj domorodstva v slovenskih zgodovinskih deželah.

rz.jpg
bottom of page