top of page

SPOROČILO ZA JAVNOST 21.4.2023

 

PREKINITEV sodelovanja članov Rodne Zemlje z DSZSD (Domorodna skupnost zedinjenih slovenskih dežel) v nastajanju

Spoštovani, ki ste pristopili k DSZSD (izpolnili pristopnice) in s tem postali členi DSZSD in drugi, ki spremljate delovanje Rodne Zemlje!

Med 9.mesecem 2021 in 3. mesecem 2023 smo se z Rodno Zemljo v sodelovanju z Andrejem Šiškom izrazito posvetili ozaveščanju o domorodstvu v Sloveniji. Predlagali smo celo pristopnice za gradnjo skupnosti DSZSD. Ker smo v zlasti zadnji tretjini našega sodelovanja naleteli na preveč razlik, ki so se nam pri določenih temeljnih vrednotah (https://www.rodnazemlja.eu/temeljne-vrednote) med delovanjem pokazale pri sodelovanju in zaradi nekaterih za nas nesprejemljivih načinov, uporabljenih za dosego cilja, ki je sicer bil skupen, spodaj podpisani člani Rodne Zemlje z dnem 5. 3. 2023 prekinjamo sodelovanje z nastajajočo DSZSD (Domorodna skupnost zedinjenih slovenskih dežel, zlasti z Andrejem Šiškom, Primožem Durjavo in Ivanom Bolfekom), čeprav smo bili njeni soustvarjalci od prvega dne. 

Izvleček zapisa podrobnosti je naveden tukaj, poln zapis pa je na željo na voljo članom Zavoda, ki s svojim poslanstvom nadaljuje. 

S tem v imenu podpisanih terjamo nazaj svoje oddane pristopnice, ki naj bodo v roku 15 dni poslane na naše naslove. 

 

Omenjenim se zahvaljujemo za skupno prehojeno pot in želimo osebne sreče.

Jasna Martinjak

Robert Černe

Robert Jurjavčič

in drugi.

Na voljo je možnost pristopa k skupnosti Rodna zemlja, kjer delujemo že 20 let, kot zavod letos beležimo 15 let.

S klikom na oranžno polje se vam naloži pristopnica, ki jo izpolnjeno pošljete na naš naslov ali e-naslov, ali vročite na Vaškem večeru.

 

 

 

 

Osnovna članarina je 10 eur/leto, omogoča vam prejemanje mesečnih novic. Več o možnostih članstva preberite pod gumbom 

rz.jpg
bottom of page