top of page

Pregled dogodkov v sodelovanju Rodne Zemlje z Andrejem Šiškom in s sivo barvo označeni odkloni:

Uvod

Domorodstvo je širok pojem v smislu družbenih odnosov. V Sloveniji ga za časa naših življenj lahko štejemo z življenji in dejanji t.i. Starovercev. Znano je, da so staroverci razdeljeni na več skupin.

Naslednje meni znano dejstvo je delovanje pokojnih začetnikov t.i. naravnega prava v Sloveniji, Janeza Soka in ? (ne spomnim se imena).

Od njiju sta se učila tudi Primož Durjava in Bojan Butolen, ki sta svoja raziskovanja in spoznanja delila z nami preko Prasindikat video oddajanj v času 2020/21.

Na to podlago je Boštjan Kojc osnoval Starovedsko skupnost (kratko ime).

Andrej Šiško je s skupino ljudi v 2017 in 2018 izvedel t.i. ponovni oklic dežel Štajerske in Krajnske.

Tudi društvo Hervardi je izkazovalo domoljubno delovanje. Andrej Šiško pa je v svojih številnih knjigah zbral zapise naših domorodnih prednikov.

Sama delujem od leta 2003, ko sem (po prebranih knjigah Megreja (ki temeljijo na naših Vedah)) začela gibanje/povezovanje pod imenom Soustvarjanje, s katerim smo leta 2008 ustanovili zavod Rodna Zemlja. V tem času sta bili Soustvarjanje dve skupini, ki v začetku nista vedeli ena za drugo.

 

---------------------------------------------------------------------------

Vaški večeri se na podlago našega 'koronskega' delovanja in mojega (avtorica zapisa) delovanja na lokalni ravni 2014/18 začnejo 19.8.2021 na Škriljah, Ig in hitro razširijo po državi.

So temelj, korenine novih, zavednih lokalnih Svetov.

Uvodna dejanja skupnega sodelovanja v povezavi z A. Šiškom: Kimavec/ Jeseni 2021: Obisk pri Šiškovih, izvem za domorodstvo, se navdušim.

V spoštovanju in s tem zaupanju Andreju se priključim t.i. skupini starešin Starovedske skupnosti S-S. Začne se polletno sodelovanje.

Predstavitve slovenske ljudovlade začnemo na izobraževalnih petkih Vaških večerov, posnetki so objavljeni na spletni strani Gibanje Triglav in na Youtube kanalu Gibanje Triglav. Gostje so bili po časovni vrsti:

 

9.11. 2021 Primož Durjava https://www.youtube.com/watch?v=u5Pi1MdJWe8&list=PLh-lqBhH0wbqEIyUTE5y4hdLiFFw5t7o9

 

14.11.2021 Andrej Šiško https://www.youtube.com/watch?v=qcrnwa9xj2M

 

8.12. 2021 vladislav stres https://www.youtube.com/watch?v=cBFDyfeSJg0&list=PLh-lqBhH0wbq3qTjfB_JGaQUa-d_I09L4

 

14.12. 2021 moira in boštjan https://www.youtube.com/watch?v=X4qNjMaAQvQ&list=PLh-lqBhH0wboE7Ycurd7fhNuyhJdtEXNw

 

17.12. 2021 gregor kamin https://www.youtube.com/watch?v=9kfexK1kXgI&list=PLh-lqBhH0wbpahdVnf_kNvMNx7WjdKRH3

 

18.12. 2021 bogdan meško https://www.youtube.com/watch?v=jyIRydehDCo&list=PLh-lqBhH0wboIP4-yfd6YkgsWsZyNSxjg

 

19.12. 2021 jasna martinjak https://www.youtube.com/watch?v=DjTj7Y69Of8&list=PLh-lqBhH0wbpTEwhWsXJgRbwww7YkUcUs

(za obdelavo teh videov se zahvaljujemo prostovoljcema gapetu in robertu) 

6.1.2022: Izvede se skupen Vaški večer (Polhov Gradec) vseh tedaj obstoječih lokalnih podpornih skupin. Izvoljeni so nosilci stebrov: zdravja (Gregor Knafelc), šolstva (Rajko Bošnjak), pravde (Boštjan Kojc).

Video.

5.2. 2022: Seminar Živi človek na Krasu. 

https://youtu.be/dmw05REr32g 1.del

https://youtu.be/DYTQE81Yr4s 2.del

https://youtu.be/dmw05REr32g 3.del

21.3.2022 Pomladno enakonočje na Dujčevi domačiji.

https://youtu.be/46o43VwTJe8, Posnetek: Robert Jurjavčič

22.4..2022 pripravljalna veča za deželo Štajersko (posnetek v obdelavi)

27.4.2022 Na pobudo Rodne Zemlje Veča za skupno delovanje S-S in Rodne Zemlje na Bloškem jezeru za ponoven oklic/delovanje slovenskih zgodovinskih dežel. 

Izrečemo se za delovanje po stebrih. 

Povzetek dne:

16.5.2022 Vaški večer Kamnik predstavitev Andrej

https://youtu.be/FjBXnoABMDs Video: j.m.

18.6.2022 predstavitev Andreja Šiška za S-S starešine prvič (RZ pisarna)

Od tu naprej se začno občasni odkloni. So posebej označeni. Navajam,  kako in kdaj sem jih zaznala in kako sem ukrepala

 

1. 25.6.2022, Veča možnih predstavnikov dežel za deželo Krajnsko z namenom, da se „naberejo“ ljudje, ki bi delovali v prid tvorbi deželnih poverjeništev. Spišem članek o dogodku, ki ga za objavo v časopisu Pravda nadgradi Andrej. Podpiše samo sebe. V nadgrajenem članku piše, da je bila DSZSD oklicana 25.6.2022 na veči na Kureščku. To se ni zgodilo. Čez čas ga opozorim, da je podpisan samo on in naj doda še moje ime. To stori. „Moja“ težava je bila v tem, da sem, ko sem prebrala andrejevo nadgradnjo mojega članka o dogodku, ta podatek razumela kot „aja, a tako se to naredi“?? Andrej tako napiše in to potem kar drži? 

 Bila je „le“ Veča možnih predstavnikov dežel za deželo Krajnsko. Rekli smo, da bomo z večami krožili po Sloveniji tako dolgo, dokler se ne naberejo ljudje za poverjeništva posamezne dežele. Nekako sem delovala naprej z informacijo, ki ni bila resnična. (moj uvid danes: s tem podpisom sem žal sodelovala v prevari do dneva, ko sem to prepoznala.

Z dnem 12.3.2023 že opažam popravek na strani članka (še vedno netočno napisan) in odstranjeno moje ime, čeprav sem članek spisala)

2. 9.7.2022 Druga Veča možnih predstavnikov dežel v Slovenski Bistrici. (Poleg ostalih prvič prisoten Durjava, pa tudi Troha z zamudo)

3. 9.8.2022 Mednaroden dan domorodnih ljudstev 9.8.2022 na Geossu, Vače. Za dogodek sem prvič predlagala pristopnice ( z besedami: „ kaj pa, če bo kdo želel pristopiti k temu, kar gradimo“), in smo jih res naredili. Na začetku ni bilo za pristop nobenega pogoja in smo rekli, da bomo tako ohranili.

16.8.2022 veča S-S v kopru 

V tem času mi Andrej večkrat „potoži“, kako s tem „živim človekom“ nič ni, kako Primož še sam sebi ne zna pomagati itd... in sama sem mnenja, večkrat poudarjenega, naj se zbere skupina mož in žena, ki se s tem ukvarjajo in naj najprej „rešijo“ tistega, katerega položaj je najbolj pereč in naj ti ljudje tvorijo t.i. Pravden steber dežel. Andrej me seznani tudi s tem, da je v pogovorih s Primožem.

17.8. 2022 Dogodek (t.i. Strateški posvet) pri Egidiju Kozjeku, kjer aktivistom prvič povem o domorodstvu- prisotna je bila tudi Mateja Žlogar. Na poti na ta dogodek me Andrej pokliče in pove, da je Primož pristopil k DSZSD, kar me tedaj iskreno razveseli.. Drugo je razlog, zakaj je Primož pristopil..

4. 28.8.2022 Tretja Veča možnih predstavnikov dežel za Primorje je bila v Kopru. 

posnetek: matej lesjak

5. 11.9.2022 je sledil eden izmed dogodkov „Odprt mikrofon v dnevni sobi“ s predstavitvijo v Braslovčah... https://www.ljudska-pisarna.si/zbor-slovenskih-domorodcev/ (ki sta ga Primož Durjava in kasneje Andrej Šiško zaradi ponovno obujenega sodelovanja med njima določila za reprezentativnega za začetek domorodstva v Sloveniji, zapis je temu prilagojen in odstopa od dejanskosti, kot tisti nadgrajen s Kureščka)

6. 14.9 2022 ...Predstavitev pri Matjažu Anžurju na Sveti Jurjevi gori, Kosezi

slike

7. 23.9. 2022 Veča t.i. DSZSD v živo ob Enakonočju – Koseško jezero; Tukaj smo del skupnosti v izgradnji še skupine in gibanja.??? Zapisnik ni točen ( v delu: Začnemo s spletnimi večami (zoomi) ob sredah. Od tu naprej.. - pospešeno zbiranje pristopnic (opozorim, da ni res, da mora biti 15.000 pristopnic za mednarodno priznanje s strani OZN) - dogovarjanje o shranjevanju pristopnic, dogovarjanje za prostor (najprej Lj in omara, nato ponujen brezplačen prostor v Škofji Loki, nato ponujen brezplačen prostor v Mb, nato Bolfek obelodani enostransko izbran prostor, za katerega je domnevno plačal 900 eur za tri mesece in zahteva od nas prisotnih, da „najdemo ta denar“)

zapisnik

20.10.2022 5. spletna veča (zapisnik..)

21.10.2022 Predstavitev Andreja Šiška v Kromberku, Nova Gorica

slike

26.10. 2022 6. spletna veča (zapisnik..)

28.10. 2022 Kromberk drugič, Vaški večer

5.11. 2022 Veča v Šentilju v organizaciji ONO, v RZ podpremo Bolfeka (tukaj me čudi, da Primož v predstavitvi ne omenja tudi Rodne Zemlje in to omenim Šišku, ki pravi, da je opazil)

11.11. 2022 Pince, ekipa Rodne zemlje si ogledamo zemljišče, ki ga ponujajo v uporabo za morda skupno uporabo RZ in  varde

v MS srečanje z možno skrbnico Prekmurja

14.11. 2022 spoznavno srečanje za skrbnike v Lj s Šiškovo predstavitvijo, prisotna še Bolfek in Prislan (primorski skrbniki (Leban, Uršič) se počutijo prisiljeni podpisati pristopnice)

16.11.2022 Zoom (posnetek zaslona)

3.12. 2022 predstavitev domorodstva z Andrejem Šiškom na Golem (Bolfek nas žal ne podpre, mi smo njega za predstavitev A.Š. v Šentilju podprli )

https://youtu.be/NuI1fJrRWq0

10.12.2022 Rubin organizira srečanje za pridružitev DSZSD v Ljutomeru

Dogodka se udeležim kot opazovalka zaradi Rubinovega vmešavanja, mešanje domorodstva in živega človeka

Sledi površno narejen FB profil DSZSD brez dogovora (v skupino nisem dodana, niti skrbnik IT) 

po tem napišem v telegram DSZSD Priloge...1-8

7.1.2023 Veča v Mariboru glede odnosov v skupini (ki sem jo pobudila/zahtevala)– napad name (o 14 varnostnih službah, ki nas opazujejo; da naj bi jaz bila šibek člen itn..), ogled tamkajšnje pisarne; Andreja sprašujem, kje so spravljene pristopnice, odgovori, da: ".. je to zaupen podatek, da za to vedo samo trije.."; vprašam, kdo vpisuje podatke iz pristopnic, odgovori, da je to zaupen podatek (glede na še nedavno skupno delovanje skrajno čuden odziv) priloga 9-10 

12.1. Skrbnik IT stebra mi pove svoje opažanje, da:  ne povedo (torej Andrej in Primož ipd), kaj se dogovorijo - ni zaupanja. Da so se samovoljno odločili glede : 1. shranjevanja pristopnic 2. pisarne 3. telefonske številke 4. spletne strani 5. denarja in društva

13.1. 2023

video klic z andrejem šiškom glede:

- tema 1

- tema 2

- Andreja ( v drugo!)vprašam, kdo vnaša pristopnice in pove, da za vedo samo Primož, Ivan in on- kakor zaradi varnosti ); se ne strinjam s tem, da so se sami določili za to nalogo

- pove, da je pripravil osnutek nagovora za člene in ga dal v pregled Primožu, potem dasta še meni, preden se pošlje členom, predvidoma drug teden..

- tema 5

- spet imava kratek stik glede Vaških večerov in določenih omenjenih ljudi... povem mu, da je sam potrdil "nadgradnjo" vaških večerov..

- tema 6

- povem še, da cela naša zgodba temelji na laži, ker se 25.6.2022 nismo oklicali kot DSZSD.. skupaj ugotoviva, da je o tem smiselno govoriti od 9.8., ko smo izpolnili pristopnice.. (dodano kasneje: DSZSD ni bila oklicana)

 14.1. 2023 dobim od Andreja osnutek pisma "členoviji", iz katerega izvem za: novo spletno stran, novo telefonsko številko, društvo ONO (vpisano 2.8.2022) in račun, ki naj bi bil odprt samo za DSZSD (po preverbi naj glede na Zakon o finančnem poslovanju to ne bi bilo možno), vse enostransko ustvarjeno brez posveta z jedrom. priloga 12

19.1. 2023 je poslano „Pismo členoviji“ z mojim dodanim podpisom ... brez da bi ga, čeprav sem prosila, imela priliko še enkrat videti.  Do tedaj ostaja za večino starešin S-S nerazjasnjeno vprašanje, ali je DSZSD izšla iz S-S ali pa je nastala ločeno od S-S upoštevajoč potek dogodkov 2017 in 2018 in še prej..

seznam se dopolnjuje in nadgrajuje s posnetim gradivom.                                    13.3.2023

Nadaljujem z vnašanjem zapisov:                                                                             15.4.2023

25.1.2023

Klic z Andrejem (Šiškom); povem mu za Vili Uršičevo pobudo (e-pismo) za srečanje s podpisanimi na 1.dopisu DSZSD "členoviji".

Andrej pove, da je Primož "znorel"..

Sprašuje (Primož), kdo so oni - pobudniki

Povem mu, da on (Andrej) ve, kaj so Vaški večeri, Ivan pa najbž ne, Primož pa tudi mora kaj vedeti..

Opomba zapisovalke: Andrej in Primož sta zadnjega pol leta povsem zavračala Vaške večere..

5.3.2023 Veča S-S na Trojanah za razrešitev nastale situacije

 

Vodja sestanka predstavi točke dnevnega reda brez moje točke, zaradi katere smo se, med drugimi,  sploh dobili v živo.

Obtožbe Andreja Šiška meni:

- da sem lažnivka

- da je Primož edini, ki kaj dela

- da se jokam?

- da mu je žal, da me je kam pripeljal

- ljudje naj ne bi pristopili, ker sem jaz zraven

- 3x mi je očital, da sem pobrala 1000 eur

- da so meni poslali vohune

- da naj bi mi Rodna Zemlja kradli stvari (delo, domorodstvo)

Moje opazovanje:

- noben od starešin ni kazal, da vidi isto kot sama

- ko sem izpostavljala stvari, ki so pomembne, je Andrej spreminjal temo

- vztrajala sem na tem, da ta skupnost ni bila oklicana

Sama povem, da si preveč nalagam in posledično nisem zelo učinkovita.

Povem, da izstopam iz S-S.

21.4.2023 ekipa Rodne Zemlje pošljemo poslovilno e-pismo Andreju Šišku, Primožu Durjavi in Ivanu Bolfeku, žal samooklicanim vodjem DSZSD

Pismo je v obliki Sporočila za javnost dostopno na naši spletni strani: https://www.rodnazemlja.eu/sporocilo-za-javnost

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 21.4.2023

 

PREKINITEV sodelovanja članov Rodne Zemlje z DSZSD (Domorodna skupnost zedinjenih slovenskih dežel) v nastajanju

Spoštovani, ki ste pristopili k DSZSD (izpolnili pristopnice) in s tem postali členi DSZSD in drugi, ki spremljate delovanje Rodne Zemlje!

Med 9.mesecem 2021 in 3. mesecem 2023 smo se z Rodno Zemljo v sodelovanju z Andrejem Šiškom izrazito posvetili ozaveščanju o domorodstvu v Sloveniji. Predlagali smo celo pristopnice za gradnjo skupnosti DSZSD. Ker smo v zlasti zadnji tretjini našega sodelovanja naleteli na preveč razlik, ki so se nam pri določenih temeljnih vrednotah (https://www.rodnazemlja.eu/temeljne-vrednote) med delovanjem pokazale pri sodelovanju in zaradi nekaterih za nas nesprejemljivih načinov, uporabljenih za dosego cilja, ki je sicer bil skupen, spodaj podpisani člani Rodne Zemlje z dnem 5. 3. 2023 prekinjamo sodelovanje z nastajajočo DSZSD (Domorodna skupnost zedinjenih slovenskih dežel, zlasti z Andrejem Šiškom, Primožem Durjavo in Ivanom Bolfekom), čeprav smo bili njeni soustvarjalci od prvega dne. 

Podrobnosti so na željo na voljo članom Zavoda, ki s svojim poslanstvom nadaljuje. 

S tem v imenu podpisanih terjamo nazaj svoje oddane pristopnice, ki naj bodo v roku 15 dni poslane na naše naslove. 

 

Omenjenim se zahvaljujemo za skupno prehojeno pot in želimo osebne sreče.

Jasna Martinjak

Robert Černe

Bojan Jankovič

Robert Jurjavčič

in drugi.

S to objavo izpolnjujem dano besedo, da potek dogodkov javno objavim. Obstaja še bolj podroben zapis vseh dogodkov, ki pa je skupaj z video gradivom še v delu.

Za dopolnjevanje in plemenitenje zapisa hvaležno sprejmem pomoč.

V Sloveniji, 21.4.2023                                                                        Jasna Martinjak

rz.jpg
bottom of page