top of page

DOMORODSTVO                               

Družina je osnovna in najpomembnejša celica družbe 

in zdravi družinski odnosi so temelj blaginje naroda.

PREDSTAVITEV

RAZGLAS ZDRUŽENIH NARODOV O PRAVICAH DOMORODNIH LJUDSTEV

PRISTOPNICA

SPLETNA MESTA in STIKI

www.dežele.si                                          

domorodnaskupnost@dežele.si             

www.rodnazemlja.eu

zavod.rodna.zemlja@gmail.com

rz.jpg
bottom of page