Veča možnih predstavnikov slovenskih dežel
Kdaj: 25.6.2022
Trajanje: od 12. ure do konca dne
Kje: Travnik ob Domu na Kureščku
      https://goo.gl/maps/N48JpDKvRaD9CNNV9

Vstopnina je najprej tvoja zaveza, da pri vzpostavitvi slovenskih zgodovinskih dežel prispevaš na tistem področju, kjer si najmočnejša/i.

Na dogodku lahko prispevaš prostovoljen prispevek v obliki denarja, materialnih dobrin in/ali svojega časa, ki ga vlagaš v skupno dobro.