top of page
Veča možnih predstavnikov slovenskih dežel

Vstopnina je najprej tvoja zaveza, da pri vzpostavitvi slovenskih zgodovinskih dežel prispevaš na tistem področju, kjer si najmočnejša/i.

Na dogodku lahko prispevaš prostovoljen prispevek/pojezdo v obliki denarja, materialnih dobrin in/ali svojega časa, ki ga vlagaš v skupno dobro.  

Anchor 2
bottom of page